Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 80
 • Chương 1

  33.188

  02.02.2021
 • Chương 2

  27.817

  04.02.2021
 • Chương 3

  25.913

  04.02.2021
 • Chương 4

  24.025

  04.02.2021
 • Chương 5

  22.758

  04.02.2021
 • Chương 6

  20.987

  04.02.2021
 • Chương 7

  20.553

  04.02.2021
 • Chương 8

  19.949

  04.02.2021
 • Chương 9

  19.087

  04.02.2021
 • Chương 10

  19.038

  04.02.2021
 • Chương 11

  16.298

  04.02.2021
 • Chương 12

  13.977

  04.02.2021
 • Chương 13

  12.156

  04.02.2021
 • Chương 14

  11.874

  04.02.2021
 • Chương 15

  11.417

  04.02.2021
 • Chương 16

  11.432

  04.02.2021
 • Chương 17

  12.119

  04.02.2021
 • Chương 18

  11.403

  04.02.2021
 • Chương 19

  11.270

  04.02.2021
 • Chương 20

  11.611

  04.02.2021
 • Chương 21

  11.350

  08.02.2021
 • Chương 22

  11.512

  08.02.2021
 • Chương 23

  11.553

  08.02.2021
 • Chương 24

  11.545

  08.02.2021
 • Chương 25

  11.756

  08.02.2021
 • Chương 26

  12.678

  11.02.2021
 • Chương 27

  11.997

  18.02.2021
 • Chương 28

  12.802

  25.02.2021
 • Chương 29

  12.370

  04.03.2021
 • Chương 30

  12.382

  11.03.2021
 • Chương 31

  11.761

  18.03.2021
 • Chương 32

  11.687

  25.03.2021
 • Chương 33

  11.680

  01.04.2021
 • Chương 34

  11.286

  08.04.2021
 • Chương 35

  10.812

  15.04.2021
 • Chương 36

  10.650

  22.04.2021
 • Chương 37

  10.543

  29.04.2021
 • Chương 38

  10.312

  06.05.2021
 • Chương 39

  10.377

  13.05.2021
 • Chương 40

  10.606

  20.05.2021
 • Chương 41

  11.576

  27.05.2021
 • Chương 42

  11.880

  03.06.2021
 • Chương 43

  11.525

  10.06.2021
 • Chương 44

  11.130

  17.06.2021
 • Chương 45

  10.700

  21.06.2021
 • Chương 46

  10.366

  21.06.2021
 • Chương 47

  10.165

  21.06.2021
 • Chương 48

  10.171

  21.06.2021
 • Chương 49

  9.833

  21.06.2021
 • Chương 50

  9.796

  24.06.2021