Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 49
 • Ch.1: Chuyển công tác (1) PLUS

  15.200

  10.02.2021
 • Ch.2: Chuyển công tác (2) PLUS

  12.250

  10.02.2021
 • Ch.3: Chuyển công tác (3) PLUS

  11.093

  10.02.2021
 • Ch.4: Chuyển công tác (4) PLUS

  10.360

  10.02.2021
 • Ch.5: Thầy giáo độc thân nổi tiếng (1) PLUS

  9.583

  10.02.2021
 • Ch.6: Thầy giáo độc thân nổi tiếng (2) PLUS

  8.745

  10.02.2021
 • Ch.7: Thầy giáo độc thân nổi tiếng (3) PLUS

  8.380

  10.02.2021
 • Ch.8: Hater (1) PLUS

  8.095

  10.02.2021
 • Ch.9: Hater (2) PLUS

  7.808

  10.02.2021
 • Ch.10: Hater (3) PLUS

  7.642

  10.02.2021
 • Ch.11: Hater (4) PLUS

  7.179

  10.02.2021
  25 point
 • Ch.12: Hater (5) PLUS

  5.843

  10.02.2021
  25 point
 • Ch.13: Sự thật (1) PLUS

  5.297

  10.02.2021
  25 point
 • Ch.14: Sự thật (2) PLUS

  5.170

  10.02.2021
  25 point
 • Ch.15: Sự thật (3) PLUS

  4.997

  10.02.2021
  25 point
 • Ch.16: Sự thật (4) PLUS

  4.773

  17.02.2021
  25 point
 • Ch.17: Sự thật (5) PLUS

  4.574

  24.02.2021
  25 point
 • Ch.18: App (1) PLUS

  4.585

  01.03.2021
  25 point
 • Ch.19: App (2) PLUS

  6.295

  01.03.2021
  25 point
 • Ch.20: App (3) PLUS

  5.762

  01.03.2021
  25 point
 • Ch.21: App (4) PLUS

  4.917

  01.03.2021
  25 point
 • Ch.22: App (5) PLUS

  4.482

  01.03.2021
  25 point
 • Ch.23: Mơ hồ (1) PLUS

  4.530

  03.03.2021
  25 point
 • Ch.24: Mơ hồ (2) PLUS

  4.425

  10.03.2021
  25 point
 • Ch.25: Mơ hồ (3) PLUS

  4.349

  17.03.2021
  25 point
 • Ch.26: Mơ hồ (4) PLUS

  4.342

  24.03.2021
  25 point
 • Ch.27: Mơ hồ (5) PLUS

  4.346

  31.03.2021
  25 point
 • Ch.28: Lý thuyết cái phễu (1) PLUS

  4.292

  07.04.2021
  25 point
 • Ch.29: Lý thuyết cái phễu (2) PLUS

  6.483

  14.04.2021
  25 point
 • Ch.30: Lý thuyết cái phễu (3) PLUS

  4.928

  21.04.2021
  25 point
 • Ch.31: Lý thuyết cái phễu (4) PLUS

  4.351

  28.04.2021
  25 point
 • Ch.32: Lý thuyết cái phễu 5) PLUS

  4.419

  05.05.2021
  25 point
 • Ch.33: Lý thuyết cái phễu (6) PLUS

  4.785

  10.05.2021
  25 point
 • Ch.34: Dù sao (1) PLUS

  5.140

  10.05.2021
  25 point
 • Ch.35: Dù sao (2) PLUS

  984

  10.05.2021
  25 coin
 • Ch.36: Dù sao (3) PLUS

  749

  10.05.2021
  25 coin
 • Ch.37: Dù sao (4) PLUS

  643

  10.05.2021
  25 coin
 • Ch.38: Hoạt động rèn luyện (1) PLUS

  601

  10.05.2021
  25 coin
 • Ch.39: Hoạt động rèn luyện (2) PLUS

  560

  11.05.2021
  25 coin
 • Ch.40: Hoạt động rèn luyện (3) PLUS

  567

  12.05.2021
  25 coin
 • Ch.41: Hoạt động rèn luyện (4) PLUS

  755

  13.05.2021
  25 coin
 • Ch.42: Hoạt động rèn luyện (5) PLUS

  777

  14.05.2021
  25 coin
 • Ch.43: Ngày hè (1) PLUS

  612

  15.05.2021
  25 coin
 • Ch.44: Ngày hè (2) PLUS

  492

  16.05.2021
  25 coin
 • Ch.45: Ngày hè (3) PLUS

  552

  19.05.2021
  25 coin
 • Ch.46: Ngày hè (4) PLUS

  472

  26.05.2021
  25 coin
 • Ch.cuối: Ngày hè (5) PLUS

  612

  02.06.2021
  25 coin
 • Ngoại truyện (1) PLUS

  570

  09.06.2021
  25 coin
 • Ngoại truyện (2) PLUS

  450

  16.06.2021
  25 coin