Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 44
 • Chương 1

  2.072

  04.08.2021
 • Chương 2

  1.801

  04.08.2021
 • Chương 3

  1.562

  04.08.2021
 • Chương 4

  1.457

  04.08.2021
 • Chương 5

  1.347

  04.08.2021
 • Chương 6

  1.365

  04.08.2021
 • Chương 7

  1.027

  04.08.2021
 • Chương 8

  872

  04.08.2021
 • Chương 9

  799

  04.08.2021
 • Chương 10

  775

  04.08.2021
 • Chương 11

  691

  04.08.2021
 • Chương 12

  631

  04.08.2021
 • Chương 13

  615

  04.08.2021
 • Chương 14

  617

  04.08.2021
 • Chương 15

  555

  04.08.2021
 • Chương 16

  526

  04.08.2021
 • Chương 17

  552

  04.08.2021
 • Chương 18

  505

  04.08.2021
 • Chương 19

  457

  04.08.2021
 • Chương 20

  464

  04.08.2021
 • Chương 21

  486

  11.08.2021
 • Chương 22

  552

  18.08.2021
 • Chương 23

  457

  25.08.2021
 • Chương 24

  470

  01.09.2021
 • Chương 25

  410

  08.09.2021
 • Chương 26

  384

  15.09.2021
 • Chương 27

  407

  22.09.2021
 • Chương 28

  367

  29.09.2021
 • Chương 29

  370

  06.10.2021
 • Chương 30

  396

  13.10.2021
 • Chương 31

  378

  20.10.2021
 • Chương 32

  466

  27.10.2021
 • Chương 33

  432

  03.11.2021
 • Chương 34

  378

  10.11.2021
 • Chương 35

  304

  17.11.2021
  25 coin
 • Chương 36

  282

  24.11.2021
  25 coin
 • Chương 37

  276

  01.12.2021
  25 coin
 • Chương 38

  260

  08.12.2021
  25 coin
 • Chương 39

  247

  15.12.2021
  25 coin
 • Chương 40

  74

  22.12.2021
  25 coin
 • Chương 41

  43

  29.12.2021
  25 coin
 • Chương 42

  30

  05.01.2022
  25 coin
 • Chương 43

  27

  12.01.2022
  25 coin
 • Chương cuối

  55

  19.01.2022
  25 coin