Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
3 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 8
 • Ch.1: Căng thẳng

  3.348

  04.11.2021
 • Ch.2: Trú mưa

  3.364

  04.11.2021
 • Ch.3: Cự tuyệt

  3.610

  04.11.2021
  25 point
 • Ch.4: Sợ hãi

  2.919

  04.11.2021
  25 point
 • Ch.5: Ý thức

  3.132

  04.11.2021
  25 point
 • Ch.6: Bí mật

  907

  04.11.2021
  25 coin
 • Ch.7: Đặc biệt

  638

  04.11.2021
  25 coin
 • Ch.cuối: Thành thật

  800

  04.11.2021
  25 coin