Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 25
 • Chương 1

  2.250

  25.05.2022
 • Chương 2

  1.911

  28.05.2022
 • Chương 3

  1.730

  28.05.2022
 • Chương 4

  1.655

  28.05.2022
 • Chương 5

  1.658

  28.05.2022
 • Chương 6

  1.816

  28.05.2022
 • Chương 7

  1.744

  28.05.2022
 • Chương 8

  1.705

  28.05.2022
 • Chương 9

  1.700

  28.05.2022
 • Chương 10

  1.715

  28.05.2022
 • Chương 11

  1.613

  28.05.2022
 • Chương 12

  1.506

  28.05.2022
 • Chương 13

  1.415

  28.05.2022
 • Chương 14

  1.259

  28.05.2022
 • Chương 15

  1.063

  28.05.2022
 • Chương 16

  207

  28.05.2022
  25 coin
 • Chương 17

  154

  28.05.2022
  25 coin
 • Chương 18

  139

  28.05.2022
  25 coin
 • Chương 19

  172

  28.05.2022
  25 coin
 • Chương 20

  149

  28.05.2022
  25 coin
 • Chương 21

  117

  01.06.2022
  25 coin
 • Chương 22

  120

  08.06.2022
  25 coin
 • Chương 23

  127

  15.06.2022
  25 coin
 • Chương 24

  110

  22.06.2022
  25 coin
 • Chương 25

  80

  29.06.2022
  25 coin