Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 89
 • Chương 1

  2.721

  28.02.2021
 • Chương 2

  2.165

  28.02.2021
 • Chương 3

  1.958

  28.02.2021
 • Chương 4

  1.785

  28.02.2021
 • Chương 5

  1.719

  28.02.2021
 • Chương 6

  1.587

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 7

  1.369

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 8

  1.237

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 9

  1.142

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 10

  1.099

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 11

  1.019

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 12

  896

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 13

  826

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 14

  820

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 15

  759

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 16

  733

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 17

  691

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 18

  699

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 19

  666

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 20

  673

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 21

  662

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 22

  648

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 23

  642

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 24

  646

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 25

  647

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 26

  637

  16.05.2021
  25 point
 • Chương 27

  669

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 28

  613

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 29

  583

  06.06.2021
  25 point
 • Chương 30

  581

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 31

  534

  20.06.2021
  25 point
 • Chương 32

  527

  21.06.2021
  25 point
 • Chương 33

  521

  21.06.2021
  25 point
 • Chương 34

  515

  21.06.2021
  25 point
 • Chương 35

  500

  21.06.2021
  25 point
 • Chương 36

  499

  21.06.2021
  25 point
 • Chương 37

  456

  27.06.2021
  25 point
 • Chương 38

  464

  04.07.2021
  25 point
 • Chương 39

  450

  11.07.2021
  25 point
 • Chương 40

  422

  18.07.2021
  25 point
 • Chương 41

  409

  25.07.2021
  25 point
 • Chương 42

  374

  01.08.2021
  25 point
 • Chương 43

  376

  08.08.2021
  25 point
 • Chương 44

  379

  15.08.2021
  25 point
 • Chương 45

  375

  22.08.2021
  25 point
 • Chương 46

  362

  29.08.2021
  25 point
 • Chương 47

  326

  05.09.2021
  25 point
 • Chương 48

  315

  12.09.2021
  25 point
 • Chương 49

  306

  19.09.2021
  25 point
 • Chương 50

  313

  26.09.2021
  25 point