Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 60
 • Đoá thứ 1: Miyakawa Fuka (1)

  499

  11.09.2020
 • Đoá thứ 2: Miyakawa Fuka (2)

  403

  11.09.2020
 • Đoá thứ 3: Miyakawa Fuka (3)

  367

  11.09.2020
 • Đoá thứ 4: Miyakawa Fuka (4)

  340

  11.09.2020
 • Đoá thứ 5: Tanaka Yoshiki (1)

  301

  11.09.2020
 • Đoá thứ 6: Tanaka Yoshiki (2)

  291

  11.09.2020
 • Đoá thứ 7: Tanaka Yoshiki (3)

  270

  11.09.2020
 • Đoá thứ 8: Tanaka Yoshiki (4)

  259

  11.09.2020
 • Đoá thứ 9: Tanaka Yoshiki (5)

  261

  11.09.2020
 • Đoá thứ 10: Tanaka Yoshiki (6)

  256

  11.09.2020
 • Đoá thứ 11: Tanaka Yoshiki (7)

  247

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 12: Tanaka Yoshiki (8)

  208

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 13: Tanaka Yoshiki (9)

  195

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 14: Tanaka Yoshiki (10)

  187

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 15: Kikuchi Shohei (1)

  173

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 16: Kikuchi Shohei (2)

  163

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 17: Kikuchi Shohei (3)

  155

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 18: Kikuchi Shohei (4)

  160

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 19: Kikuchi Shohei (5)

  152

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 20: Kikuchi Shohei (6)

  143

  11.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 21: Matsue Satsuki (1)

  142

  19.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 22: Matsue Satsuki (2)

  139

  26.09.2020
  20 point
 • Đoá thứ 23: Matsue Satsuki (3)

  135

  03.10.2020
  20 point
 • Đoá thứ 24: Matsue Satsuki (4)

  139

  10.10.2020
  20 point
 • Đoá thứ 25: Matsue Satsuki (5)

  131

  17.10.2020
  20 point
 • Đoá thứ 26: Matsue Satsuki (6)

  139

  24.10.2020
  20 point
 • Đoá thứ 27: Matsue Satsuki (7)

  126

  31.10.2020
  20 point
 • Đoá thứ 28: Đoạn kết 1 cuộc tình (1)

  121

  07.11.2020
  20 point
 • Đoá thứ 29: Đoạn kết 1 cuộc tình (2)

  127

  14.11.2020
  20 point
 • Đoá thứ 30: Đoạn kết 1 cuộc tình (3)

  126

  21.11.2020
  20 point
 • Đoá thứ 31: Đoạn kết 1 cuộc tình (4)

  120

  28.11.2020
  20 point
 • Đoá thứ 32: Đoạn kết 1 cuộc tình (5)

  119

  05.12.2020
  20 point
 • Đoá thứ 33: Vị khách bí ẩn (1)

  120

  12.12.2020
  20 point
 • Đoá thứ 34: Vị khách bí ẩn (2)

  116

  19.12.2020
  20 point
 • Đoá thứ 35: Vị khách bí ẩn (3)

  117

  26.12.2020
  20 point
 • Đoá thứ 36: Vị khách bí ẩn (4)

  115

  02.01.2021
  20 point
 • Đoá thứ 37: Vị khách bí ẩn (5)

  119

  09.01.2021
  20 point
 • Đoá thứ 38: Vị khách bí ẩn (6)

  115

  16.01.2021
  20 point
 • Đoá thứ 39: Vị khách bí ẩn (7)

  111

  23.01.2021
  20 point
 • Đoá thứ 40: Masako mất tích (1)

  118

  30.01.2021
  20 point
 • Đoá thứ 41: Masako mất tích (2)

  113

  06.02.2021
  20 point
 • Đoá thứ 42: Masako mất tích (3)

  128

  13.02.2021
  20 point
 • Đoá thứ 43: Masako mất tích (4)

  124

  20.02.2021
  20 point
 • Đoá thứ 44: Masako mất tích (5)

  120

  27.02.2021
  20 point
 • Đoá thứ 45: Masako mất tích (6)

  136

  06.03.2021
  20 point
 • Đoá thứ 46: Masako mất tích (7)

  62

  13.03.2021
  20 coin
 • Đoá thứ 47: Buổi họp lớp mùa hè (1)

  51

  20.03.2021
  20 coin
 • Đoá thứ 48: Buổi họp lớp mùa hè (2)

  49

  27.03.2021
  20 coin
 • Đoá thứ 49: Buổi họp lớp mùa hè (3)

  57

  03.04.2021
  20 coin
 • Đoá thứ 50: Buổi họp lớp mùa hè (4)

  56

  10.04.2021
  20 coin