Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 60
 • Ch.1: Gặp gỡ

  2.234

  05.07.2021
 • Ch.2: Hì hì

  2.015

  05.07.2021
 • Ch.3: Làn gió mát

  1.813

  05.07.2021
 • Ch.4: Hoa phi yến

  1.704

  05.07.2021
 • Ch.5: Hứng thú

  1.612

  05.07.2021
 • Ch.6: Bịt tai

  1.508

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.7: Hai bên

  1.146

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.8: Khó chịu

  1.019

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.9: Tẩy chay

  947

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.10: Tell me

  912

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.11: Bị ghét

  835

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.12: Rieko

  702

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.13: Chạy nhanh

  693

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.14: Tức

  650

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.15: Nhuộm tóc

  641

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.16: Đuổi

  600

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.17: Thật lòng

  586

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.18: Trả thù

  581

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.19: Tức giận

  559

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.20: Who

  511

  05.07.2021
  25 point
 • Ch.21: Tình yêu

  528

  07.07.2021
  25 point
 • Ch.22: Nhận ra

  497

  12.07.2021
  25 point
 • Ch.23: Lý do

  494

  14.07.2021
  25 point
 • Ch.24: Kiểm tra

  490

  19.07.2021
  25 point
 • Ch.25: Khoảng cách

  500

  21.07.2021
  25 point
 • Ch.26: Phản ứng

  463

  26.07.2021
  25 point
 • Ch.27: Thách đấu

  453

  28.07.2021
  25 point
 • Ch.28: Từ chối lời mời

  451

  02.08.2021
  25 point
 • Ch.29: Chống điểm liệt

  441

  04.08.2021
  25 point
 • Ch.30: Thư viện

  416

  09.08.2021
  25 point
 • Ch.31: Đắm chìm

  413

  11.08.2021
  25 point
 • Ch.32: Phần thưởng

  417

  16.08.2021
  25 point
 • Ch.33: Trốn chạy

  398

  18.08.2021
  25 point
 • Ch.34: Căng thẳng

  369

  23.08.2021
  25 point
 • Ch.35: Lo lắng

  356

  25.08.2021
  25 point
 • Ch.36: Thay đổi

  339

  30.08.2021
  25 point
 • Ch.37: Tất nhiên

  349

  01.09.2021
  25 point
 • Ch.38: Khởi đầu

  337

  06.09.2021
  25 point
 • Ch.39: Bầu trời

  330

  08.09.2021
  25 point
 • Ch.40: Tan học

  326

  13.09.2021
  25 point
 • Ch.41: Đến rồi

  317

  15.09.2021
  25 point
 • Ch.42: Đổi chỗ

  296

  20.09.2021
  25 point
 • Ch.43: Bên cạnh

  313

  22.09.2021
  25 point
 • Ch.44: Bùng nổ

  295

  27.09.2021
  25 point
 • Ch.45: Tra hỏi

  291

  29.09.2021
  25 point
 • Ch.46: "Tai nạn"

  301

  04.10.2021
  25 point
 • Ch.47: Hi vọng

  283

  06.10.2021
  25 point
 • Ch.48: Lí do

  286

  11.10.2021
  25 point
 • Ch.49: Linh cảm

  296

  13.10.2021
  25 point
 • Ch.50: Lời nói thật lòng

  359

  18.10.2021
  25 point