Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
45 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 159
 • Ch.1: Vong phụ

  13.282

  04.03.2021
 • Ch.2: Nợ máu trả bằng máu

  11.847

  04.03.2021
 • Ch.3: Quay trở về

  11.410

  04.03.2021
 • Ch.4: Cơ duyên gặp nhau

  10.930

  04.03.2021
 • Ch.5: Kiếp này phải thay đổi vì chính mình

  10.387

  04.03.2021
 • Ch.6: Ra oai phủ đầu

  9.636

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.7: Đến Túy Hồng Lâu gặp lại giai nhân

  8.181

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.8: Mượn rượu bái sư

  7.621

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.9: Huyền ưng tướng quân

  7.092

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.10: Ký ức về thiếu tướng quân

  6.746

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.11: Bạch liên hoa

  6.194

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.12: Trò chuyện bên rừng trúc

  5.907

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.13: Nói dối

  5.480

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.14: Bắt gặp gian tình

  5.415

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.15: Mưu kế

  5.196

  04.03.2021
  25 point
 • Ch.16: Hạ độc

  4.916

  11.03.2021
  25 point
 • Ch.17: Trở mặt

  4.980

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.18: Đối đầu

  4.958

  25.03.2021
  25 point
 • Ch.19: Vẻ mặt anh tuấn

  4.903

  01.04.2021
  25 point
 • Ch.20: Mưa gió nổi lên

  4.870

  08.04.2021
  25 point
 • Ch.21: Thăng chức

  4.963

  15.04.2021
  25 point
 • Ch.22: Âm mưu tại hoa viên

  4.254

  22.04.2021
  25 point
 • Ch.23: Bình thê

  3.892

  27.04.2021
  25 point
 • Ch.24: Không nhẫn nhịn

  3.779

  29.04.2021
  25 point
 • Ch.25: Chỉ được làm thiếp

  3.701

  01.05.2021
  25 point
 • Ch.26: Giành lấy tất cả

  3.515

  04.05.2021
  25 point
 • Ch.27: Từ biệt

  3.392

  06.05.2021
  25 point
 • Ch.28: Bổn phận của thiếp thất

  3.351

  08.05.2021
  25 point
 • Ch.29: Không muốn gả vào Bành gia

  3.277

  11.05.2021
  25 point
 • Ch.30: Phu quân trong mộng

  3.264

  13.05.2021
  25 point
 • Ch.31: Phong thái của đích nữ

  3.156

  15.05.2021
  25 point
 • Ch.32: Tài đức vẹn toàn

  3.205

  18.05.2021
  25 point
 • Ch.33: Y nữ to gan

  3.079

  20.05.2021
  25 point
 • Ch.34: Nổi danh ở kinh thành

  3.078

  22.05.2021
  25 point
 • Ch.35: Người trong mộng

  2.995

  25.05.2021
  25 point
 • Ch.36: Thiếp thất có thai

  3.029

  27.05.2021
  25 point
 • Ch.37: Tiểu nhân đắc ý

  2.860

  29.05.2021
  25 point
 • Ch.38: Hồng môn yến

  2.845

  01.06.2021
  25 point
 • Ch.39: Tự gây nghiệp

  2.933

  03.06.2021
  25 point
 • Ch.40: Đuổi khỏi nhà

  2.831

  05.06.2021
  25 point
 • Ch.41: Gặp nạn

  2.843

  08.06.2021
  25 point
 • Ch.42: Giải cứu hồng nhan

  2.924

  10.06.2021
  25 point
 • Ch.43: Dưới ánh trăng

  2.867

  12.06.2021
  25 point
 • Ch.44: Dựa dẫm vào thiếu tướng quân

  2.848

  15.06.2021
  25 point
 • Ch.45: Nô bộc thân cận của thiếu tướng quân

  2.719

  17.06.2021
  25 point
 • Ch.46: Khả năng y thuật

  2.701

  19.06.2021
  25 point
 • Ch.47: Ngươi là Tô Anh?

  2.795

  22.06.2021
  25 point
 • Ch.48: Móc ngoéo

  2.634

  24.06.2021
  25 point
 • Ch.49: Nhất ngôn cửu đỉnh

  2.625

  26.06.2021
  25 point
 • Ch.50: Chuyện gia can

  2.591

  29.06.2021
  25 point