Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
45 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 158
 • Chương 1

  19.175

  18.09.2021
 • Chương 2

  17.210

  18.09.2021
 • Chương 3

  16.478

  18.09.2021
 • Chương 4

  14.501

  18.09.2021
 • Chương 5

  11.448

  18.09.2021
 • Chương 6

  10.007

  18.09.2021
 • Chương 7

  9.170

  18.09.2021
 • Chương 8

  8.416

  18.09.2021
 • Chương 9

  8.295

  18.09.2021
 • Chương 10

  7.853

  18.09.2021
 • Chương 11

  7.879

  18.09.2021
 • Chương 12

  7.181

  18.09.2021
 • Chương 13

  6.935

  18.09.2021
 • Chương 14

  6.558

  18.09.2021
 • Chương 15

  6.613

  18.09.2021
 • Chương 16

  6.154

  18.09.2021
 • Chương 17

  5.967

  18.09.2021
 • Chương 18

  5.720

  18.09.2021
 • Chương 19

  5.432

  18.09.2021
 • Chương 20

  5.411

  18.09.2021
 • Chương 21

  5.294

  18.09.2021
 • Chương 22

  5.258

  18.09.2021
 • Chương 23

  5.242

  18.09.2021
 • Chương 24

  5.281

  18.09.2021
 • Chương 25

  4.967

  18.09.2021
 • Chương 26

  4.960

  18.09.2021
 • Chương 27

  4.858

  18.09.2021
 • Chương 28

  4.900

  18.09.2021
 • Chương 29

  4.675

  18.09.2021
 • Chương 30

  4.724

  18.09.2021
 • Chương 31

  4.548

  18.09.2021
 • Chương 32

  4.468

  18.09.2021
 • Chương 33

  4.558

  18.09.2021
 • Chương 34

  4.531

  18.09.2021
 • Chương 35

  4.308

  18.09.2021
 • Chương 36

  4.287

  18.09.2021
 • Chương 37

  4.197

  18.09.2021
 • Chương 38

  4.230

  18.09.2021
 • Chương 39

  4.180

  18.09.2021
 • Chương 40

  4.180

  18.09.2021
 • Chương 41

  4.091

  18.09.2021
 • Chương 42

  4.071

  18.09.2021
 • Chương 43

  3.992

  18.09.2021
 • Chương 44

  3.987

  18.09.2021
 • Chương 45

  3.893

  18.09.2021
 • Chương 46

  4.062

  18.09.2021
 • Chương 47

  3.896

  18.09.2021
 • Chương 48

  3.820

  18.09.2021
 • Chương 49

  3.726

  18.09.2021
 • Chương 50

  3.938

  18.09.2021