Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 26
 • Chương 1

  1.494

  21.05.2022
 • Chương 2

  1.350

  21.05.2022
 • Chương 3

  1.271

  21.05.2022
 • Chương 4

  1.186

  21.05.2022
 • Chương 5

  1.168

  21.05.2022
 • Chương 6

  1.261

  21.05.2022
 • Chương 7

  1.187

  21.05.2022
 • Chương 8

  1.147

  21.05.2022
 • Chương 9

  1.094

  21.05.2022
 • Chương 10

  1.059

  21.05.2022
 • Chương 11

  1.053

  21.05.2022
 • Chương 12

  970

  21.05.2022
 • Chương 13

  827

  21.05.2022
 • Chương 14

  733

  21.05.2022
 • Chương 15

  620

  21.05.2022
 • Chương 16

  483

  21.05.2022
 • Chương 17

  57

  21.05.2022
  25 coin
 • Chương 18

  50

  21.05.2022
  25 coin
 • Chương 19

  46

  22.05.2022
  25 coin
 • Chương 20

  61

  21.05.2022
  25 coin
 • Chương 21

  67

  23.05.2022
  25 coin
 • Chương 22

  51

  30.05.2022
  25 coin
 • Chương 23

  41

  06.06.2022
  25 coin
 • Chương 24

  34

  13.06.2022
  25 coin
 • Chương 25

  23

  20.06.2022
  25 coin
 • Chương 26

  16

  27.06.2022
  25 coin