Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
35 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 237
 • Chương 1

  15.752

  21.08.2020
 • Chương 2

  13.194

  21.08.2020
 • Chương 3

  12.061

  21.08.2020
 • Chương 4

  11.250

  21.08.2020
 • Chương 5

  10.719

  21.08.2020
 • Chương 6

  9.795

  21.08.2020
 • Chương 7

  8.878

  21.08.2020
 • Chương 8

  9.137

  21.08.2020
 • Chương 9

  9.031

  21.08.2020
 • Chương 10

  8.520

  21.08.2020
 • Chương 11

  7.745

  21.08.2020
 • Chương 12

  7.506

  21.08.2020
 • Chương 13

  7.243

  21.08.2020
 • Chương 14

  6.915

  22.08.2020
 • Chương 15

  6.744

  23.08.2020
 • Chương 16

  6.564

  24.08.2020
 • Chương 17

  6.270

  25.08.2020
 • Chương 18

  6.194

  26.08.2020
 • Chương 19

  6.019

  27.08.2020
 • Chương 20

  5.944

  28.08.2020
 • Chương 21

  5.586

  28.08.2020
 • Chương 22

  5.498

  28.08.2020
 • Chương 23

  5.597

  28.08.2020
 • Chương 24

  5.588

  28.08.2020
 • Chương 25

  5.336

  28.08.2020
 • Chương 26

  5.134

  28.08.2020
 • Chương 27

  5.124

  28.08.2020
 • Chương 28

  4.992

  28.08.2020
 • Chương 29

  5.003

  28.08.2020
 • Chương 30

  5.108

  28.08.2020
 • Chương 31

  5.312

  30.08.2020
  25 point
 • Chương 32

  4.977

  31.08.2020
  25 point
 • Chương 33

  5.087

  31.08.2020
  25 point
 • Chương 34

  4.734

  01.09.2020
  25 point
 • Chương 35

  4.498

  01.09.2020
  25 point
 • Chương 36

  4.458

  02.09.2020
  25 point
 • Chương 37

  4.411

  02.09.2020
  25 point
 • Chương 38

  4.346

  03.09.2020
  25 point
 • Chương 39

  4.225

  03.09.2020
  25 point
 • Chương 40

  4.153

  04.09.2020
  25 point
 • Chương 41

  4.148

  04.09.2020
  25 point
 • Chương 42

  4.072

  05.09.2020
  25 point
 • Chương 43

  4.132

  05.09.2020
  25 point
 • Chương 44

  4.012

  06.09.2020
  25 point
 • Chương 45

  3.965

  06.09.2020
  25 point
 • Chương 46

  3.840

  06.09.2020
  25 point
 • Chương 47

  3.866

  07.09.2020
  25 point
 • Chương 48

  3.854

  07.09.2020
  25 point
 • Chương 49

  3.930

  13.09.2020
  25 point
 • Chương 50

  4.004

  14.09.2020
  25 point