Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 147
 • Mở đầu

  920

  16.04.2022
 • Chương 1

  821

  16.04.2022
 • Chương 2

  785

  16.04.2022
 • Chương 3

  755

  16.04.2022
 • Chương 4

  747

  16.04.2022
 • Chương 5

  863

  16.04.2022
 • Chương 6

  657

  16.04.2022
 • Chương 7

  511

  16.04.2022
 • Chương 8

  439

  16.04.2022
 • Chương 9

  391

  16.04.2022
 • Chương 10

  363

  16.04.2022
 • Chương 11

  343

  16.04.2022
 • Chương 12

  330

  16.04.2022
 • Chương 13

  324

  16.04.2022
 • Chương 14

  290

  16.04.2022
 • Chương 15

  297

  16.04.2022
 • Chương 16

  284

  16.04.2022
 • Chương 17

  276

  16.04.2022
 • Chương 18

  263

  16.04.2022
 • Chương 19

  247

  16.04.2022
 • Chương 20

  253

  16.04.2022
 • Chương 21

  240

  16.04.2022
 • Chương 22

  236

  16.04.2022
 • Chương 23

  230

  16.04.2022
 • Chương 24

  226

  16.04.2022
 • Chương 25

  219

  16.04.2022
 • Chương 26

  211

  16.04.2022
 • Chương 27

  208

  16.04.2022
 • Chương 28

  197

  16.04.2022
 • Chương 29

  195

  16.04.2022
 • Chương 30

  190

  16.04.2022
 • Chương 31

  181

  16.04.2022
 • Chương 32

  176

  16.04.2022
 • Chương 33

  182

  16.04.2022
 • Chương 34

  177

  16.04.2022
 • Chương 35

  173

  16.04.2022
 • Chương 36

  173

  16.04.2022
 • Chương 37

  171

  16.04.2022
 • Chương 38

  167

  16.04.2022
 • Chương 39

  162

  16.04.2022
 • Chương 40

  164

  16.04.2022
 • Chương 41

  157

  16.04.2022
 • Chương 42

  162

  16.04.2022
 • Chương 43

  153

  16.04.2022
 • Chương 44

  154

  16.04.2022
 • Chương 45

  148

  16.04.2022
 • Chương 46

  154

  16.04.2022
 • Chương 47

  150

  16.04.2022
 • Chương 48

  142

  16.04.2022
 • Chương 49

  125

  16.04.2022