Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua Truyện không áp dụng POINT
Số chương hiện tại: 80
 • Chương 1

  11.787

  30.04.2021
 • Chương 2

  10.837

  30.04.2021
 • Chương 3

  10.208

  30.04.2021
 • Chương 4

  9.226

  30.04.2021
 • Chương 5

  7.036

  30.04.2021
 • Chương 6

  6.474

  30.04.2021
 • Chương 7

  5.696

  30.04.2021
 • Chương 8

  5.395

  30.04.2021
 • Chương 9

  5.112

  30.04.2021
 • Chương 10

  5.442

  30.04.2021
 • Chương 11

  5.163

  30.04.2021
 • Chương 12

  4.896

  30.04.2021
 • Chương 13

  4.830

  30.04.2021
 • Chương 14

  5.130

  01.05.2021
 • Chương 15

  4.706

  02.05.2021
 • Chương 16

  4.751

  03.05.2021
 • Chương 17

  4.638

  04.05.2021
 • Chương 18

  4.552

  05.05.2021
 • Chương 19

  4.414

  06.05.2021
 • Chương 20

  4.173

  07.05.2021
 • Chương 21

  4.107

  14.05.2021
 • Chương 22

  4.275

  21.05.2021
 • Chương 23

  3.938

  28.05.2021
 • Chương 24

  3.847

  04.06.2021
 • Chương 25

  3.653

  11.06.2021
 • Chương 26

  3.557

  14.06.2021
 • Chương 27

  3.726

  15.06.2021
 • Chương 28

  3.559

  16.06.2021
 • Chương 29

  3.330

  17.06.2021
 • Chương 30

  3.208

  18.06.2021
 • Chương 31

  3.106

  19.06.2021
 • Chương 32

  3.107

  20.06.2021
 • Chương 33

  3.003

  25.06.2021
 • Chương 34

  2.852

  02.07.2021
 • Chương 35

  2.728

  09.07.2021
 • Chương 36

  2.634

  16.07.2021
 • Chương 37

  2.551

  23.07.2021
 • Chương 38

  2.525

  30.07.2021
 • Chương 39

  2.363

  06.08.2021
 • Chương 40

  2.281

  13.08.2021
 • Chương 41

  2.230

  20.08.2021
 • Chương 42

  2.157

  27.08.2021
 • Chương 43

  2.089

  03.09.2021
 • Chương 44

  2.005

  10.09.2021
 • Chương 45

  1.930

  17.09.2021
 • Chương 46

  1.901

  24.09.2021
 • Chương 47

  1.919

  01.10.2021
 • Chương 48

  1.866

  08.10.2021
 • Chương 49

  1.883

  15.10.2021
 • Chương 50

  1.783

  22.10.2021