Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 75
 • Chương mở đầu

  9.754

  18.11.2021
 • Chương 1

  9.112

  18.11.2021
 • Chương 2

  8.671

  18.11.2021
 • Chương 3

  8.177

  18.11.2021
 • Chương 4

  7.890

  18.11.2021
 • Chương 5

  6.042

  18.11.2021
 • Chương 6

  5.263

  18.11.2021
 • Chương 7

  4.909

  18.11.2021
 • Chương 8

  4.660

  18.11.2021
 • Chương 9

  4.406

  18.11.2021
 • Chương 10

  4.308

  18.11.2021
 • Chương 11

  4.353

  18.11.2021
 • Chương 12

  4.146

  18.11.2021
 • Chương 13

  4.181

  18.11.2021
 • Chương 14

  4.359

  18.11.2021
 • Chương 15

  4.292

  18.11.2021
 • Chương 16

  4.076

  18.11.2021
 • Chương 17

  3.952

  18.11.2021
 • Chương 18

  3.899

  18.11.2021
 • Chương 19

  3.756

  18.11.2021
 • Chương 20

  3.750

  18.11.2021
 • Chương 21

  3.561

  18.11.2021
 • Chương 22

  3.597

  18.11.2021
 • Chương 23

  3.752

  18.11.2021
 • Chương 24

  3.850

  18.11.2021
 • Chương 25

  4.003

  23.11.2021
 • Chương 26

  3.620

  27.11.2021
 • Chương 27

  3.434

  28.11.2021
 • Chương 28

  3.277

  29.11.2021
 • Chương 29

  3.076

  30.11.2021
 • Chương 30

  2.890

  30.11.2021
 • Chương 31

  2.759

  01.12.2021
 • Chương 32

  2.702

  02.12.2021
 • Chương 33

  2.647

  03.12.2021
 • Chương 34

  2.666

  07.12.2021
 • Chương 35

  2.348

  13.12.2021
 • Chương 36

  2.045

  13.12.2021
 • Chương 37

  1.921

  13.12.2021
 • Chương 38

  2.035

  13.12.2021
 • Chương 39

  1.950

  13.12.2021
 • Chương 40

  1.938

  14.12.2021
 • Chương 41

  1.868

  21.12.2021
 • Chương 42

  1.991

  24.12.2021
 • Chương 43

  2.056

  24.12.2021
 • Chương 44

  2.095

  24.12.2021
 • Chương 45

  2.021

  24.12.2021
 • Chương 46

  1.951

  24.12.2021
 • Chương 47

  1.858

  28.12.2021
 • Chương 48

  1.840

  04.01.2022
 • Chương 49

  1.701

  11.01.2022