Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 123
 • Mở đầu

  2.337

  13.08.2021
 • Chương 1

  2.164

  13.08.2021
 • Chương 2

  2.005

  13.08.2021
 • Chương 3

  1.815

  13.08.2021
 • Chương 4

  1.738

  13.08.2021
 • Chương 5

  1.691

  13.08.2021
 • Chương 6

  1.431

  13.08.2021
 • Chương 7

  1.282

  13.08.2021
 • Chương 8

  1.181

  13.08.2021
 • Chương 9

  1.099

  13.08.2021
 • Chương 10

  972

  13.08.2021
 • Chương 11

  854

  13.08.2021
 • Chương 12

  788

  13.08.2021
 • Chương 13

  730

  13.08.2021
 • Chương 14

  703

  13.08.2021
 • Chương 15

  692

  13.08.2021
 • Chương 16

  642

  13.08.2021
 • Chương 17

  567

  13.08.2021
 • Chương 18

  555

  13.08.2021
 • Chương 19

  512

  13.08.2021
 • Chương 20

  488

  13.08.2021
 • Chương 21

  445

  13.08.2021
 • Chương 22

  436

  13.08.2021
 • Chương 23

  417

  13.08.2021
 • Chương 24

  405

  13.08.2021
 • Chương 25

  394

  13.08.2021
 • Chương 26

  402

  13.08.2021
 • Chương 27

  397

  13.08.2021
 • Chương 28

  426

  13.08.2021
 • Chương 29

  462

  13.08.2021
 • Chương 30

  622

  13.08.2021
 • Chương 31

  456

  13.08.2021
 • Chương 32

  351

  13.08.2021
 • Chương 33

  334

  13.08.2021
 • Chương 34

  316

  13.08.2021
 • Chương 35

  281

  13.08.2021
 • Chương 36

  242

  13.08.2021
 • Chương 37

  227

  13.08.2021
 • Chương 38

  215

  13.08.2021
 • Chương 39

  232

  13.08.2021
 • Chương 40

  221

  13.08.2021
 • Chương 41

  226

  13.08.2021
 • Chương 42

  198

  13.08.2021
 • Chương 43

  193

  13.08.2021
 • Chương 44

  191

  13.08.2021
 • Chương 45

  181

  13.08.2021
 • Chương 46

  183

  13.08.2021
 • Chương 47

  178

  13.08.2021
 • Chương 48

  173

  13.08.2021
 • Chương 49

  192

  13.08.2021