Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Số chương hiện tại: 33
 • Ch.1: Yêu anh... quên anh... PLUS

  1.668

  26.03.2022
 • Ch.2: Nghề nghiệp bí mật PLUS

  1.365

  26.03.2022
 • Ch.3: Bắt tại trận PLUS

  1.351

  26.03.2022
 • Ch.4: Trở về trường xưa PLUS

  1.289

  26.03.2022
  25 point
 • Ch.5: Bạn học mới PLUS

  1.024

  26.03.2022
  25 point
 • Ch.6: Anh hùng cứu mỹ nhân PLUS

  812

  26.03.2022
  25 coin
 • Ch.7: Trò đùa dai? PLUS

  727

  26.03.2022
  25 coin
 • Ch.8: Sự cố PLUS

  702

  26.03.2022
  25 coin
 • Ch.9: Em không xứng... PLUS

  565

  26.03.2022
  25 coin
 • Ch.10: Bạn trai? PLUS

  407

  26.03.2022
  25 coin
 • Ch.11: Hồi ức PLUS

  17

  26.03.2022
  25 coin
 • Ch.12: Nguy cơ tình cảm PLUS

  15

  26.03.2022
  25 coin
 • Ch.13: "Bố đường"? PLUS

  15

  26.03.2022
  25 coin
 • Ch.14: Nghẹt thở PLUS

  13

  26.03.2022
  25 coin
 • Ch.15: Anh hùng cứu mỹ nhân PLUS

  13

  26.03.2022
  25 coin
 • Ch.16: Chúng ta nói chuyện đi PLUS

  17

  26.03.2022
  25 coin
 • Ch.17: Tình địch gặp nhau PLUS

  11

  26.03.2022
  25 coin
 • Ch.18: Muốn lại gần em PLUS

  25

  26.03.2022
  25 coin
 • Ch.19: Năng lực bạn trai max PLUS

  11

  26.03.2022
  25 coin
 • Ch.20: Lộ tẩy rồi? PLUS

  18

  26.03.2022
  25 coin
 • Ch.21: Bày tỏ tấm lòng PLUS

  21

  03.04.2022
  25 coin
 • Ch.22: Đánh cược PLUS

  11

  10.04.2022
  25 coin
 • Ch.23: Dốc hết sức lực PLUS

  8

  17.04.2022
  25 coin
 • Ch.24: Thắng lợi PLUS

  8

  24.04.2022
  25 coin
 • Ch.25: Nghi ngờ PLUS

  22

  01.05.2022
  25 coin
 • Ch.26: Sóng gió chia tay PLUS

  10

  08.05.2022
  25 coin
 • Ch.27: Chuẩn bị sẵn sàng PLUS

  24

  15.05.2022
  25 coin
 • Ch.28: Mẹ PLUS

  10

  22.05.2022
  25 coin
 • Ch.29: Đêm lãng mạn PLUS

  9

  29.05.2022
  25 coin
 • Ch.30: Tiếp xúc gần gũi PLUS

  8

  05.06.2022
  25 coin
 • Ch.31: Quà sinh nhật PLUS

  7

  12.06.2022
  25 coin
 • Ch.32: Suối nước nóng PLUS

  6

  19.06.2022
  25 coin
 • Ch.33: Thật hay thách PLUS

  3

  26.06.2022
  25 coin