Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 81
 • Chương 1

  19.582

  21.03.2021
 • Chương 2

  17.099

  21.03.2021
 • Chương 3

  15.769

  21.03.2021
 • Chương 4

  14.638

  21.03.2021
 • Chương 5

  14.297

  21.03.2021
 • Chương 6

  12.267

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 7

  10.320

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 8

  9.088

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 9

  8.175

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 10

  7.674

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 11

  6.913

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 12

  6.762

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 13

  6.637

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 14

  6.427

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 15

  6.305

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 16

  6.425

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 17

  6.484

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 18

  6.630

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 19

  6.669

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 20

  6.691

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 21

  6.561

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 22

  6.352

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 23

  6.340

  16.05.2021
  25 point
 • Chương 24

  6.301

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 25

  6.290

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 26

  6.124

  31.05.2021
  25 point
 • Chương 27

  6.024

  31.05.2021
  25 point
 • Chương 28

  6.000

  31.05.2021
  25 point
 • Chương 29

  5.748

  31.05.2021
  25 point
 • Chương 30

  5.636

  31.05.2021
  25 point
 • Chương 31

  5.446

  06.06.2021
  25 point
 • Chương 32

  5.330

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 33

  5.039

  20.06.2021
  25 point
 • Chương 34

  5.034

  27.06.2021
  25 point
 • Chương 35

  4.901

  04.07.2021
  25 point
 • Chương 36

  4.734

  11.07.2021
  25 point
 • Chương 37

  4.575

  18.07.2021
  25 point
 • Chương 38

  4.375

  25.07.2021
  25 point
 • Chương 39

  4.479

  01.08.2021
  25 point
 • Chương 40

  4.253

  08.08.2021
  25 point
 • Chương 41

  4.204

  15.08.2021
  25 point
 • Chương 42

  3.972

  22.08.2021
  25 point
 • Chương 43

  4.041

  29.08.2021
  25 point
 • Chương 44

  3.791

  05.09.2021
  25 point
 • Chương 45

  3.970

  12.09.2021
  25 point
 • Chương 46

  3.834

  19.09.2021
  25 point
 • Chương 47

  3.635

  26.09.2021
  25 point
 • Chương 48

  3.304

  03.10.2021
  25 point
 • Chương 49

  3.055

  10.10.2021
  25 point
 • Chương 50

  2.781

  17.10.2021
  25 point