Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
40 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 146
 • Mở đầu

  18.741

  11.09.2021
 • Chương 1

  16.848

  11.09.2021
 • Chương 2

  15.863

  11.09.2021
 • Chương 3

  13.373

  11.09.2021
 • Chương 4

  10.232

  11.09.2021
 • Chương 5

  8.598

  11.09.2021
 • Chương 6

  7.834

  11.09.2021
 • Chương 7

  7.606

  11.09.2021
 • Chương 8

  7.151

  11.09.2021
 • Chương 9

  6.778

  11.09.2021
 • Chương 10

  6.773

  11.09.2021
 • Chương 11

  6.713

  11.09.2021
 • Chương 12

  5.933

  11.09.2021
 • Chương 13

  5.571

  11.09.2021
 • Chương 14

  5.367

  11.09.2021
 • Chương 15

  5.093

  11.09.2021
 • Chương 16

  4.950

  11.09.2021
 • Chương 17

  4.818

  11.09.2021
 • Chương 18

  4.580

  11.09.2021
 • Chương 19

  4.518

  11.09.2021
 • Chương 20

  4.488

  11.09.2021
 • Chương 21

  4.235

  11.09.2021
 • Chương 22

  4.022

  11.09.2021
 • Chương 23

  4.033

  11.09.2021
 • Chương 24

  3.898

  11.09.2021
 • Chương 25

  3.881

  11.09.2021
 • Chương 26

  3.817

  11.09.2021
 • Chương 27

  3.621

  11.09.2021
 • Chương 28

  3.533

  11.09.2021
 • Chương 29

  3.503

  11.09.2021
 • Chương 30

  3.468

  11.09.2021
 • Chương 31

  3.433

  11.09.2021
 • Chương 32

  3.522

  11.09.2021
 • Chương 33

  3.591

  11.09.2021
 • Chương 34

  3.386

  11.09.2021
 • Chương 35

  3.262

  11.09.2021
 • Chương 36

  3.221

  11.09.2021
 • Chương 37

  3.308

  11.09.2021
 • Chương 38

  3.622

  11.09.2021
 • Chương 39

  3.777

  11.09.2021
 • Chương 40

  3.785

  11.09.2021
 • Chương 41

  3.662

  11.09.2021
 • Chương 42

  3.745

  11.09.2021
 • Chương 43

  4.181

  11.09.2021
 • Chương 44

  4.192

  11.09.2021
 • Chương 45

  4.137

  11.09.2021
 • Chương 46

  3.831

  11.09.2021
 • Chương 47

  3.765

  11.09.2021
 • Chương 48

  4.011

  11.09.2021
 • Chương 49

  3.827

  11.09.2021