Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 36
 • Chương 1

  3.076

  05.02.2022
 • Chương 2

  2.798

  05.02.2022
 • Chương 3

  2.645

  05.02.2022
 • Chương 4

  2.814

  05.02.2022
 • Chương 5

  2.426

  05.02.2022
 • Chương 6

  1.874

  05.02.2022
 • Chương 7

  1.596

  05.02.2022
 • Chương 8

  1.436

  05.02.2022
 • Chương 9

  1.316

  05.02.2022
 • Chương 10

  1.124

  05.02.2022
 • Chương 11

  1.036

  05.02.2022
 • Chương 12

  1.009

  05.02.2022
 • Chương 13

  893

  05.02.2022
 • Chương 14

  868

  05.02.2022
 • Chương 15

  781

  05.02.2022
 • Chương 16

  735

  10.02.2022
 • Chương 17

  664

  17.02.2022
 • Chương 18

  588

  24.02.2022
 • Chương 19

  539

  03.03.2022
 • Chương 20

  516

  10.03.2022
 • Chương 21

  500

  17.03.2022
 • Chương 22

  467

  24.03.2022
 • Chương 23

  444

  28.02.2022
 • Chương 24

  402

  07.04.2022
 • Chương 25

  356

  14.04.2022
 • Chương 26

  263

  21.04.2022
 • Chương 27

  43

  28.04.2022
  25 coin
 • Chương 28

  32

  05.05.2022
  25 coin
 • Chương 29

  33

  12.05.2022
  25 coin
 • Chương 30

  29

  19.05.2022
  25 coin
 • Chương 31

  30

  26.05.2022
  25 coin
 • Chương 32

  26

  02.06.2022
  25 coin
 • Chương 33

  26

  09.06.2022
  25 coin
 • Chương 34

  22

  16.06.2022
  25 coin
 • Chương 35

  21

  23.06.2022
  25 coin
 • Chương 36

  20

  30.06.2022
  25 coin