Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
16 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 88
 • Chương mở đầu

  22.585

  09.04.2020
 • Chương 1

  19.316

  09.04.2020
 • Chương 2

  17.994

  09.04.2020
 • Chương 3

  16.465

  09.04.2020
 • Chương 4

  15.629

  09.04.2020
 • Chương 5

  15.076

  09.04.2020
 • Chương 6

  14.301

  09.04.2020
 • Chương 7

  13.780

  09.04.2020
 • Chương 8

  12.735

  09.04.2020
 • Chương 9

  12.641

  09.04.2020
 • Chương 10

  11.731

  09.04.2020
 • Chương 11

  11.465

  11.04.2020
 • Chương 12

  11.374

  11.04.2020
 • Chương 13

  10.292

  11.04.2020
 • Chương 14

  9.967

  11.04.2020
 • Chương 15

  9.784

  11.04.2020
 • Chương 16

  9.382

  11.04.2020
 • Chương 17

  9.772

  15.04.2020
 • Chương 18

  9.943

  22.04.2020
 • Chương 19

  10.587

  27.05.2020
 • Chương 20

  10.271

  03.06.2020
  25 point
 • Chương 21

  8.933

  10.06.2020
  25 point
 • Chương 22

  8.134

  17.06.2020
  25 point
 • Chương 23

  7.645

  24.06.2020
  25 point
 • Chương 24

  7.296

  01.07.2020
  25 point
 • Chương 25

  8.001

  08.07.2020
  25 point
 • Chương 26

  8.020

  15.07.2020
  25 point
 • Chương 27

  7.265

  22.07.2020
  25 point
 • Chương 28

  7.442

  29.07.2020
  25 point
 • Chương 29

  7.069

  05.08.2020
  25 point
 • Chương 30

  7.088

  15.09.2020
  25 point
 • Chương 31

  6.408

  24.09.2020
  25 point
 • Chương 32

  6.529

  01.10.2020
  25 point
 • Chương 33

  6.347

  08.10.2020
  25 point
 • Chương 34

  6.347

  15.10.2020
  25 point
 • Chương 35

  6.516

  22.10.2020
  25 point
 • Chương 36

  6.398

  29.10.2020
  25 point
 • Chương 37

  6.662

  05.11.2020
  25 point
 • Chương 38

  6.404

  12.11.2020
  25 point
 • Chương 39

  6.549

  19.11.2020
  25 point
 • Chương 40

  7.409

  26.11.2020
  25 point
 • Chương 41

  7.187

  03.12.2020
  25 point
 • Chương 42

  6.655

  10.12.2020
  25 point
 • Chương 43

  6.422

  17.12.2020
  25 point
 • Chương 44

  6.143

  24.12.2020
  25 point
 • Chương 45

  5.888

  31.12.2020
  25 point
 • Thông báo kết thúc SS1

  4.948

  01.01.2021
 • Chương 46

  5.801

  07.04.2021
  25 point
 • Chương 47

  5.480

  14.04.2021
  25 point
 • Chương 48

  5.492

  21.04.2021
  25 point