Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 70
 • Chương 1

  4.094

  07.07.2021
 • Chương 2

  3.589

  07.07.2021
 • Chương 3

  3.472

  07.07.2021
 • Chương 4

  3.209

  07.07.2021
 • Chương 5

  3.181

  07.07.2021
 • Chương 6

  2.849

  07.07.2021
 • Chương 7

  2.129

  07.07.2021
 • Chương 8

  1.886

  07.07.2021
 • Chương 9

  1.734

  07.07.2021
 • Chương 10

  1.709

  07.07.2021
 • Chương 11

  1.501

  07.07.2021
 • Chương 12

  1.440

  07.07.2021
 • Chương 13

  1.277

  07.07.2021
 • Chương 14

  1.530

  07.07.2021
 • Chương 15

  1.320

  07.07.2021
 • Chương 16

  1.391

  07.07.2021
 • Chương 17

  1.425

  07.07.2021
 • Chương 18

  1.151

  07.07.2021
 • Chương 19

  1.076

  07.07.2021
 • Chương 20

  1.040

  07.07.2021
 • Chương 21

  1.003

  14.07.2021
 • Chương 22

  938

  21.07.2021
 • Chương 23

  852

  28.07.2021
 • Chương 24

  883

  04.08.2021
 • Chương 25

  805

  11.08.2021
 • Chương 26

  806

  18.08.2021
 • Chương 27

  774

  25.08.2021
 • Chương 28

  747

  01.09.2021
 • Chương 29

  709

  08.09.2021
 • Chương 30

  697

  15.09.2021
 • Chương 31

  760

  22.09.2021
 • Chương 32

  656

  29.09.2021
 • Chương 33

  596

  06.10.2021
 • Chương 34

  564

  13.10.2021
 • Chương 35

  548

  20.10.2021
 • Chương 36

  547

  27.10.2021
 • Chương 37

  727

  03.11.2021
 • Chương 38

  606

  10.11.2021
 • Chương 39

  478

  17.11.2021
 • Chương 40

  440

  24.11.2021
 • Chương 41

  435

  01.12.2021
 • Chương 42

  410

  08.12.2021
 • Chương 43

  373

  15.12.2021
 • Chương 44

  366

  22.12.2021
 • Chương 45

  348

  29.12.2021
 • Chương 46

  325

  05.01.2022
 • Chương 47

  322

  12.01.2022
 • Chương 48

  290

  19.01.2022
 • Chương 49

  291

  26.01.2022
 • Chương 50

  279

  02.02.2022