Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
35 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 119
 • Chương 1

  14.055

  11.09.2020
 • Chương 2

  12.043

  11.09.2020
 • Chương 3

  11.059

  11.09.2020
 • Chương 4

  9.961

  11.09.2020
 • Chương 5

  9.264

  11.09.2020
 • Chương 6

  8.450

  11.09.2020
 • Chương 7

  7.755

  11.09.2020
 • Chương 8

  7.409

  11.09.2020
 • Chương 9

  6.997

  11.09.2020
 • Chương 10

  7.004

  11.09.2020
 • Chương 11

  6.324

  11.09.2020
 • Chương 12

  6.391

  11.09.2020
 • Chương 13

  6.266

  11.09.2020
 • Chương 14

  6.420

  11.09.2020
 • Chương 15

  6.193

  11.09.2020
 • Chương 16

  6.039

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 17

  5.730

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 18

  5.029

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 19

  4.538

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 20

  4.503

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 21

  4.226

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 22

  4.362

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 23

  4.135

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 24

  4.125

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 25

  4.151

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 26

  4.143

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 27

  4.050

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 27.5

  3.589

  11.09.2020
 • Chương 28

  3.872

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 29

  3.873

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 30

  3.968

  18.09.2020
  25 point
 • Chương 31

  3.669

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 32

  3.466

  02.10.2020
  25 point
 • Chương 33

  3.389

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 34

  3.343

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 35

  3.414

  23.10.2020
  25 point
 • Chương 36

  3.273

  29.10.2020
  25 point
 • Chương 37

  3.194

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 38

  3.321

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 39

  3.191

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 40

  3.221

  01.11.2020
  25 point
 • Chương 41

  3.161

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 42

  3.056

  03.11.2020
  25 point
 • Chương 43

  3.019

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 44

  3.079

  05.11.2020
  25 point
 • Chương 45

  3.063

  06.11.2020
  25 point
 • Chương 46

  3.149

  06.11.2020
  25 point
 • Chương 47

  3.010

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 48

  3.003

  13.11.2020
  25 point
 • Chương 49

  2.906

  20.11.2020
  25 point