Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 0

  7.328

  09.04.2020
 • Chương 1

  6.687

  09.04.2020
 • Chương 2

  6.292

  09.04.2020
 • Chương 3

  6.028

  09.04.2020
 • Chương 4

  5.421

  09.04.2020
 • Chương 5

  5.073

  09.04.2020
 • Chương 6

  5.110

  09.04.2020
 • Chương 7

  4.686

  09.04.2020
 • Chương 8

  4.639

  09.04.2020
 • Chương 9

  4.691

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 10

  4.849

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 11

  4.319

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 12

  3.856

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 13

  3.400

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 14

  3.515

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 15

  3.855

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 16

  3.051

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 17

  2.786

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 18

  2.967

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 19

  2.727

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 20

  2.618

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 21

  2.689

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 22

  2.730

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 23

  3.112

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 24

  2.485

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 25

  2.530

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 26

  2.429

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 27

  2.805

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 28

  2.466

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 29

  3.036

  09.04.2020
  25 point
 • Chương 30

  2.916

  29.04.2020
  25 point
 • Chương 31

  439

  01.05.2020
  25 coin
 • Chương 32

  369

  08.05.2020
  25 coin
 • Chương 33

  316

  15.05.2020
  25 coin
 • Chương 34

  320

  22.05.2020
  25 coin
 • Chương 35

  243

  29.05.2020
  25 coin
 • Chương 36

  281

  05.06.2020
  25 coin
 • Chương 37

  250

  12.06.2020
  25 coin
 • Chương 38

  265

  19.06.2020
  25 coin
 • Chương 39

  275

  26.06.2020
  25 coin
 • Chương cuối

  418

  03.07.2020
  25 coin