Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 22
 • Ch.1: Sau hai phút

  481

  14.11.2021
 • Ch.2: Không ngủ (Phần đầu)

  420

  14.11.2021
 • Ch.3: Không ngủ (Phần cuối)

  409

  14.11.2021
 • Ch.4: Natsume và tôi

  334

  14.11.2021
 • Ch.5: Madonna (Phần đầu)

  316

  14.11.2021
 • Ch.6: Madonna (Phần cuối)

  388

  14.11.2021
  25 point
 • Ch.7: Bạch Tuyết và Hoàng Hậu

  323

  14.11.2021
  25 point
 • Ch.8: Giấc mơ

  237

  14.11.2021
  25 point
 • Ch.9: Natsume và Người tí hon

  223

  14.11.2021
  25 point
 • Ch.10: Nàng tiên cá (Phần đầu)

  237

  14.11.2021
  25 point
 • Ch.11: Nàng tiên cá (Phần giữa)

  143

  14.11.2021
  25 point
 • Ch.12: Nàng tiên cá (Phần cuối)

  131

  14.11.2021
  25 point
 • Ch.13: Bỏ hoang và Dấu tích

  5

  14.11.2021
  25 coin
 • Ch.14: Bạch Tuyết và Hoàng Hậu (2)

  6

  14.11.2021
  25 coin
 • Ch.15: Primura

  5

  14.11.2021
  25 coin
 • Ch.16: BON!

  3

  14.11.2021
  25 coin
 • Ch.17: Pygmalion

  3

  14.11.2021
  25 coin
 • Ch.18: Flos ex machina (Phần đầu)

  4

  14.11.2021
  25 coin
 • Ch.19: Flos ex machina (Phần cuối)

  3

  14.11.2021
  25 coin
 • Ch.20: Primera

  4

  14.11.2021
  25 coin
 • Ch.21: Bạch Tuyết và Hoàng Hậu (3)

  4

  21.11.2021
  25 coin
 • Ch.22: Natsume và mẹ

  2

  28.11.2021
  25 coin