Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 59
 • Chương 1 PLUS

  2.933

  02.12.2021
 • Chương 2 PLUS

  2.520

  02.12.2021
 • Chương 3 PLUS

  2.351

  02.12.2021
 • Chương 4 PLUS

  2.091

  02.12.2021
 • Chương 5 PLUS

  1.984

  02.12.2021
 • Chương 6 PLUS

  2.072

  02.12.2021
 • Chương 7 PLUS

  1.672

  02.12.2021
 • Chương 8 PLUS

  1.487

  02.12.2021
 • Chương 9 PLUS

  1.502

  02.12.2021
 • Chương 10 PLUS

  1.370

  02.12.2021
 • Chương 11 PLUS

  1.121

  02.12.2021
 • Chương 12 PLUS

  1.005

  02.12.2021
 • Chương 13 PLUS

  851

  02.12.2021
 • Chương 14 PLUS

  793

  02.12.2021
 • Chương 15 PLUS

  762

  02.12.2021
 • Chương 16 PLUS

  805

  02.12.2021
 • Chương 17 PLUS

  893

  02.12.2021
 • Chương 18 PLUS

  783

  02.12.2021
 • Chương 19 PLUS

  1.025

  02.12.2021
 • Chương 20 PLUS

  775

  02.12.2021
 • Chương 21 PLUS

  732

  09.12.2021
 • Chương 22 PLUS

  853

  16.12.2021
 • Chương 23 PLUS

  1.036

  23.12.2021
 • Chương 24 PLUS

  776

  30.12.2021
 • Chương 25 PLUS

  669

  01.01.2022
 • Chương 26 PLUS

  697

  02.01.2022
 • Chương 27 PLUS

  632

  03.01.2022
 • Chương 28 PLUS

  620

  04.01.2022
 • Chương 29 PLUS

  615

  05.01.2022
 • Chương 30 PLUS

  567

  06.01.2022
 • Chương 31 PLUS

  582

  06.01.2022
 • Chương 32 PLUS

  529

  07.01.2022
 • Chương 33 PLUS

  528

  13.01.2022
 • Chương 34 PLUS

  515

  20.01.2022
 • Chương 35 PLUS

  520

  27.01.2022
 • Chương 36 PLUS

  518

  03.02.2022
 • Chương 37 PLUS

  486

  10.02.2022
 • Chương 38 PLUS

  454

  17.02.2022
 • Chương 39 PLUS

  436

  24.02.2022
 • Chương 40 PLUS

  417

  03.03.2022
 • Chương 41 PLUS

  384

  10.03.2022
 • Chương 42 PLUS

  337

  17.03.2022
 • Chương 43 PLUS

  337

  24.03.2022
 • Chương 44 PLUS

  313

  31.03.2022
 • Chương 45 PLUS

  293

  07.04.2022
 • Chương 46 PLUS

  276

  14.04.2022
 • Chương 47 PLUS

  203

  21.04.2022
 • Chương 48 PLUS

  142

  28.04.2022
 • Chương 49 PLUS

  136

  05.05.2022
 • Chương 50 PLUS

  32

  12.05.2022
  25 coin