Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 65
 • Chương 1

  5.766

  16.10.2021
 • Chương 2

  4.987

  16.10.2021
 • Chương 3

  4.578

  16.10.2021
 • Chương 4

  4.205

  16.10.2021
 • Chương 5

  3.951

  16.10.2021
 • Chương 6

  3.853

  16.10.2021
 • Chương 7

  3.270

  16.10.2021
 • Chương 8

  2.886

  16.10.2021
 • Chương 9

  2.737

  16.10.2021
 • Chương 10

  2.703

  16.10.2021
 • Chương 11

  2.464

  16.10.2021
 • Chương 12

  2.119

  16.10.2021
 • Chương 13

  1.870

  16.10.2021
 • Chương 14

  1.755

  16.10.2021
 • Chương 15

  1.683

  16.10.2021
 • Chương 16

  1.673

  16.10.2021
 • Chương 17

  1.589

  16.10.2021
 • Chương 18

  1.514

  16.10.2021
 • Chương 19

  1.524

  16.10.2021
 • Chương 20

  1.457

  16.10.2021
 • Chương 21

  1.471

  22.10.2021
 • Chương 22

  1.383

  29.10.2021
 • Chương 23

  1.287

  05.11.2021
 • Chương 24

  1.263

  06.11.2021
 • Chương 25

  1.177

  07.11.2021
 • Chương 26

  1.110

  08.11.2021
 • Chương 27

  1.064

  09.11.2021
 • Chương 28

  933

  10.11.2021
 • Chương 29

  881

  11.11.2021
 • Chương 30

  852

  12.11.2021
 • Chương 31

  828

  12.11.2021
 • Chương 32

  791

  19.11.2021
 • Chương 33

  772

  26.11.2021
 • Chương 34

  733

  03.12.2021
 • Chương 35

  695

  10.12.2021
 • Chương 36

  702

  17.12.2021
 • Chương 37

  659

  24.12.2021
 • Chương 38

  614

  31.12.2021
 • Chương 39

  614

  01.01.2022
 • Chương 40

  586

  02.01.2022
 • Chương 41

  527

  03.01.2022
 • Chương 42

  494

  04.01.2022
 • Chương 43

  439

  05.01.2022
 • Chương 44

  393

  06.01.2022
 • Chương 45

  384

  07.01.2022
 • Chương 46

  363

  07.01.2022
 • Chương 47

  379

  14.01.2022
 • Chương 48

  281

  21.01.2022
 • Chương 49

  319

  28.01.2022
 • Chương 50

  273

  04.02.2022