Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 49
 • Chương 1

  5.405

  04.12.2021
 • Chương 2

  4.823

  04.12.2021
 • Chương 3

  4.516

  04.12.2021
 • Chương 4

  4.213

  04.12.2021
 • Chương 5

  4.063

  04.12.2021
 • Chương 6

  4.331

  04.12.2021
 • Chương 7

  3.593

  04.12.2021
 • Chương 8

  3.269

  04.12.2021
 • Chương 9

  3.056

  04.12.2021
 • Chương 10

  3.023

  04.12.2021
 • Chương 11

  2.685

  04.12.2021
 • Chương 12

  2.467

  04.12.2021
 • Chương 13

  2.285

  04.12.2021
 • Chương 14

  2.114

  04.12.2021
 • Chương 15

  1.971

  04.12.2021
 • Chương 16

  1.808

  04.12.2021
 • Chương 17

  1.539

  04.12.2021
 • Chương 18

  1.439

  04.12.2021
 • Chương 19

  1.335

  04.12.2021
 • Chương 20

  1.252

  04.12.2021
 • Chương 21

  1.136

  11.12.2021
 • Chương 22

  1.062

  18.12.2021
 • Chương 23

  1.027

  25.12.2021
 • Chương 24

  936

  01.01.2022
 • Chương 25

  906

  08.01.2022
 • Chương 26

  828

  15.01.2022
 • Chương 27

  770

  22.01.2022
 • Chương 28

  730

  29.01.2022
 • Chương 29

  693

  05.02.2022
 • Chương 30

  626

  12.02.2022
 • Chương 31

  533

  19.02.2022
 • Chương 32

  457

  26.02.2022
 • Chương 33

  384

  05.03.2022
 • Chương 34

  259

  12.03.2022
 • Chương 35

  25

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 36

  18

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 37

  15

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 38

  16

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 39

  30

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 40

  18

  19.03.2022
  25 coin
 • Chương 41

  21

  26.03.2022
  25 coin
 • Chương 42

  16

  02.04.2022
  25 coin
 • Chương 43

  27

  09.04.2022
  25 coin
 • Chương 44

  17

  16.04.2022
  25 coin
 • Chương 45

  9

  23.04.2022
  25 coin
 • Chương 46

  13

  30.04.2022
  25 coin
 • Chương 47

  10

  07.05.2022
  25 coin
 • Chương 48

  7

  14.05.2022
  25 coin
 • Chương 49

  5

  21.05.2022
  25 coin