Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 101
 • Chương 1

  11.447

  26.02.2021
 • Chương 2

  9.848

  26.02.2021
 • Chương 3

  9.312

  26.02.2021
 • Chương 4

  8.664

  26.02.2021
 • Chương 5

  8.082

  26.02.2021
 • Chương 6

  7.344

  26.02.2021
 • Chương 7

  7.109

  26.02.2021
 • Chương 8

  6.886

  26.02.2021
 • Chương 9

  6.652

  26.02.2021
 • Chương 10

  6.757

  26.02.2021
 • Chương 11

  6.267

  26.02.2021
 • Chương 12

  5.198

  26.02.2021
 • Chương 13

  4.928

  26.02.2021
 • Chương 14

  4.822

  26.02.2021
 • Chương 15

  4.618

  26.02.2021
 • Chương 16

  4.522

  26.02.2021
 • Chương 17

  4.254

  26.02.2021
 • Chương 18

  4.125

  26.02.2021
 • Chương 19

  4.127

  26.02.2021
 • Chương 20

  4.089

  26.02.2021
 • Chương 21

  3.946

  05.03.2021
 • Chương 22

  3.983

  08.03.2021
 • Chương 23

  3.775

  08.03.2021
 • Chương 24

  3.857

  08.03.2021
 • Chương 25

  3.707

  08.03.2021
 • Chương 26

  3.940

  08.03.2021
 • Chương 27

  4.083

  12.03.2021
 • Chương 28

  4.012

  19.03.2021
 • Chương 29

  4.002

  26.03.2021
 • Chương 30

  4.002

  02.04.2021
 • Chương 31

  4.113

  09.04.2021
 • Chương 32

  3.980

  16.04.2021
 • Chương 33

  3.924

  19.04.2021
 • Chương 34

  3.899

  20.04.2021
 • Chương 35

  3.609

  21.04.2021
 • Chương 36

  3.532

  22.04.2021
 • Chương 37

  3.419

  23.04.2021
 • Chương 38

  3.378

  24.04.2021
 • Chương 39

  3.215

  25.04.2021
 • Chương 40

  3.097

  30.04.2021
 • Chương 41

  2.981

  30.04.2021
 • Chương 42

  2.972

  30.04.2021
 • Chương 43

  2.875

  30.04.2021
 • Chương 44

  2.798

  30.04.2021
 • Chương 45

  2.904

  30.04.2021
 • Chương 46

  2.692

  07.05.2021
 • Chương 47

  2.628

  14.05.2021
 • Chương 48

  2.498

  21.05.2021
 • Chương 49

  2.467

  28.05.2021
 • Chương 50

  2.351

  04.06.2021