Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 48
 • Chương 1

  2.766

  10.12.2021
 • Chương 2

  2.348

  10.12.2021
 • Chương 3

  2.247

  10.12.2021
 • Chương 4

  1.975

  10.12.2021
 • Chương 5

  1.960

  10.12.2021
 • Chương 6

  1.433

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 7

  956

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 8

  691

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 9

  578

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 10

  807

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 11

  617

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 12

  432

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 13

  381

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 14

  328

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 15

  316

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 16

  408

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 17

  295

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 18

  285

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 19

  253

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 20

  263

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 21

  250

  17.12.2021
  25 point
 • Chương 22

  317

  24.12.2021
  25 point
 • Chương 23

  273

  31.12.2021
  25 point
 • Chương 24

  292

  07.01.2022
  25 point
 • Chương 25

  246

  14.01.2022
  25 point
 • Chương 26

  219

  21.01.2022
  25 point
 • Chương 27

  213

  28.01.2022
  25 point
 • Chương 28

  199

  04.02.2022
  25 point
 • Chương 29

  207

  11.02.2022
  25 point
 • Chương 30

  207

  18.02.2022
  25 point
 • Chương 31

  166

  25.02.2022
  25 point
 • Chương 32

  142

  04.03.2022
  25 point
 • Chương 33

  132

  11.03.2022
  25 point
 • Chương 34

  32

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 35

  34

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 36

  31

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 37

  26

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 38

  34

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 39

  28

  18.03.2022
  25 coin
 • Chương 40

  23

  25.03.2022
  25 coin
 • Chương 41

  23

  01.04.2022
  25 coin
 • Chương 42

  21

  08.04.2022
  25 coin
 • Chương 43

  19

  15.04.2022
  25 coin
 • Chương 44

  30

  22.04.2022
  25 coin
 • Chương 45

  20

  29.04.2022
  25 coin
 • Chương 46

  16

  06.05.2022
  25 coin
 • Chương 47

  21

  13.05.2022
  25 coin
 • Chương cuối

  26

  20.05.2022
  25 coin