Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
7 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 95
 • Chương mở đầu

  5.472

  20.10.2020
 • Chương 1

  4.637

  20.10.2020
 • Chương 2

  4.181

  20.10.2020
 • Chương 3

  3.771

  20.10.2020
 • Chương 4

  3.605

  20.10.2020
 • Chương 5

  3.354

  20.10.2020
 • Chương 6

  3.179

  20.10.2020
 • Chương 7

  3.077

  20.10.2020
 • Chương 8

  2.976

  20.10.2020
 • Chương 9

  2.908

  20.10.2020
 • Chương 10

  3.107

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 11

  2.334

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 12

  2.041

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 13

  1.827

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 14

  1.716

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 15

  1.597

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 16

  1.521

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 17

  1.527

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 18

  1.453

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 19

  1.384

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 20

  1.384

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 21

  1.356

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 22

  1.283

  27.10.2020
  25 point
 • Chương 23

  1.265

  03.11.2020
  25 point
 • Chương 24

  1.191

  10.11.2020
  25 point
 • Chương 25

  1.192

  17.11.2020
  25 point
 • Chương 26

  1.128

  24.11.2020
  25 point
 • Chương 27

  1.118

  01.12.2020
  25 point
 • Chương 28

  1.088

  08.12.2020
  25 point
 • Chương 29

  1.037

  15.12.2020
  25 point
 • Chương 30

  1.046

  22.12.2020
  25 point
 • Chương 31

  1.095

  29.12.2020
  25 point
 • Chương 32

  1.024

  05.01.2021
  25 point
 • Chương 33

  988

  12.01.2021
  25 point
 • Chương 34

  962

  19.01.2021
  25 point
 • Chương 35

  975

  26.01.2021
  25 point
 • Chương 36

  983

  26.01.2021
  25 point
 • Chương 37

  1.000

  26.01.2021
  25 point
 • Chương 38

  1.011

  02.02.2021
  25 point
 • Chương 39

  1.008

  09.02.2021
  25 point
 • Chương 40

  1.004

  16.02.2021
  25 point
 • Chương 41

  1.004

  23.02.2021
  25 point
 • Chương 42

  1.016

  02.03.2021
  25 point
 • Chương 43

  1.109

  09.03.2021
  25 point
 • Chương 44

  1.060

  16.03.2021
  25 point
 • Chương 45

  1.062

  23.03.2021
  25 point
 • Chương 46

  1.068

  30.03.2021
  25 point
 • Chương 47

  1.040

  06.04.2021
  25 point
 • Chương 48

  1.027

  13.04.2021
  25 point
 • Chương 49

  1.017

  20.04.2021
  25 point