Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 28
 • Chương 1

  2.274

  16.10.2021
 • Chương 2

  2.013

  16.10.2021
 • Chương 3

  1.809

  16.10.2021
 • Chương 4

  1.644

  16.10.2021
 • Chương 5

  1.595

  16.10.2021
 • Chương 6

  1.611

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 7

  1.324

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 8

  1.185

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 9

  1.128

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 10

  1.041

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 11

  931

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 12

  867

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 13

  874

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 14

  879

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 15

  775

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 16

  741

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 17

  747

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 18

  884

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 19

  120

  16.10.2021
  25 coin
 • Chương 20

  104

  16.10.2021
  25 coin
 • Chương 21

  93

  24.10.2021
  25 coin
 • Chương 22

  89

  31.10.2021
  25 coin
 • Chương 23

  83

  07.11.2021
  25 coin
 • Chương 24

  81

  14.11.2021
  25 coin
 • Chương 25

  81

  21.11.2021
  25 coin
 • Chương 26

  92

  28.11.2021
  25 coin
 • Chương 27

  88

  05.12.2021
  25 coin
 • Chương cuối

  139

  12.12.2021
  25 coin