Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 27
 • Chương 1

  1.854

  09.04.2022
 • Chương 2

  1.664

  09.04.2022
 • Chương 3

  1.659

  09.04.2022
 • Chương 4

  1.582

  09.04.2022
 • Chương 5

  1.578

  09.04.2022
 • Chương 6

  1.793

  09.04.2022
 • Chương 7

  1.456

  09.04.2022
 • Chương 8

  1.294

  09.04.2022
 • Chương 9

  1.232

  09.04.2022
 • Chương 10

  1.162

  09.04.2022
 • Chương 11

  1.131

  09.04.2022
 • Chương 12

  1.040

  09.04.2022
 • Chương 13

  847

  09.04.2022
 • Chương 14

  888

  09.04.2022
 • Chương 15

  706

  09.04.2022
 • Chương 16

  594

  09.04.2022
 • Chương 17

  474

  09.04.2022
 • Chương 18

  54

  09.04.2022
  25 coin
 • Chương 19

  48

  09.04.2022
  25 coin
 • Chương 20

  41

  09.04.2022
  25 coin
 • Chương 21

  43

  12.04.2022
  25 coin
 • Chương 22

  36

  19.04.2022
  25 coin
 • Chương 23

  34

  26.04.2022
  25 coin
 • Chương 24

  33

  26.04.2022
  25 coin
 • Chương 25

  33

  03.05.2022
  25 coin
 • Chương 26

  22

  10.05.2022
  25 coin
 • Chương 27

  18

  17.05.2022
  25 coin