Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 23
 • Chương 1

  1.562

  30.04.2022
 • Chương 2

  1.346

  30.04.2022
 • Chương 3

  1.311

  30.04.2022
 • Chương 4

  1.274

  30.04.2022
 • Chương 5

  1.244

  30.04.2022
 • Chương 6

  1.345

  30.04.2022
 • Chương 7

  1.286

  30.04.2022
 • Chương 8

  1.186

  30.04.2022
 • Chương 9

  1.137

  30.04.2022
 • Chương 10

  1.151

  30.04.2022
 • Chương 11

  896

  30.04.2022
 • Chương 12

  726

  30.04.2022
 • Chương 13

  424

  30.04.2022
 • Chương 14

  59

  30.04.2022
  25 coin
 • Chương 15

  61

  30.04.2022
  25 coin
 • Chương 16

  77

  30.04.2022
  25 coin
 • Chương 17

  50

  30.04.2022
  25 coin
 • Chương 18

  51

  30.04.2022
  25 coin
 • Chương 19

  51

  01.05.2022
  25 coin
 • Chương 20

  73

  30.04.2022
  25 coin
 • Chương 21

  57

  07.05.2022
  25 coin
 • Chương 22

  46

  14.05.2022
  25 coin
 • Chương 23

  37

  21.05.2022
  25 coin