Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
25 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 91
 • Ch.1: Gim Geon Ha (1)

  778

  08.11.2020
 • Ch.2: Gim Geon Ha (2)

  529

  08.11.2020
 • Ch.3: Lee Yeon Eun (1)

  475

  08.11.2020
 • Ch.4: Lee Yeon Eun (2)

  391

  08.11.2020
 • Ch.5: Yu Bo Ram (1)

  384

  08.11.2020
 • Ch.6: Yu Bo Ram (2)

  352

  08.11.2020
 • Ch.7: Yu Bo Ram (3)

  336

  08.11.2020
 • Ch.8: Yu Bo Ram (4)

  311

  08.11.2020
 • Ch.9: Yu Bo Ram (5)

  299

  08.11.2020
 • Ch.10: Yu Bo Ram (6)

  294

  08.11.2020
 • Ch.11: Tin đồn

  258

  08.11.2020
 • Ch.12: Người tư vấn

  246

  08.11.2020
 • Ch.13: Lee Hye Ju (1)

  238

  08.11.2020
 • Ch.14: Lee Hye Ju (2)

  245

  08.11.2020
 • Ch.15: Lee Hye Ju (3)

  233

  08.11.2020
 • Ch.16: Lee Hye Ju (4)

  222

  08.11.2020
 • Ch.17: Lee Hye Ju (5)

  230

  08.11.2020
 • Ch.18: Lee Hye Ju (6)

  236

  08.11.2020
 • Ch.19: Lee Hye Ju (7)

  226

  08.11.2020
 • Ch.20: Choe Yeo Reum (1)

  230

  08.11.2020
 • Ch.21: Choe Yeo Reum (2)

  291

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.22: Jang Min Chan (1)

  236

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.23: Jang Min Chan (2)

  208

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.24: Jang Min Chan (3)

  197

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.25: Jang Min Chan (4)

  190

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.26: Jang Min Chan (5)

  178

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.27: Jang Min Chan (6)

  164

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.28: Jang Min Chan (7)

  154

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.29: Jang Min Chan (8)

  153

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.30: Jang Min Chan (9)

  150

  08.11.2020
  25 point
 • Ch.31: Jang Min Chan (10)

  140

  15.11.2020
  25 point
 • Ch.32: Jang Min Chan (11)

  133

  22.11.2020
  25 point
 • Ch.33: Jang Min Chan (12)

  134

  29.11.2020
  25 point
 • Ch.34: Jang Min Chan (13)

  137

  06.12.2020
  25 point
 • Ch.35: Jang Min Chan (14)

  129

  13.12.2020
  25 point
 • Ch.36: Một ngày tồi tệ (1)

  149

  20.12.2020
  25 point
 • Ch.37: Một ngày tồi tệ (2)

  129

  27.12.2020
  25 point
 • Ch.38: Một ngày tồi tệ (3)

  118

  03.01.2021
  25 point
 • Ch.39: Một ngày tồi tệ (4)

  108

  10.01.2021
  25 point
 • Ch.40: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (1)

  111

  17.01.2021
  25 point
 • Ch.41: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (2)

  116

  24.01.2021
  25 point
 • Ch.42: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (3)

  103

  31.01.2021
  25 point
 • Ch.43: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (4)

  102

  07.02.2021
  25 point
 • Ch.44: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (5)

  100

  14.02.2021
  25 point
 • Ch.45: Bong Chan Uk và CLB yêu phim (6)

  92

  21.02.2021
  25 point
 • Ch.46: Gim Geon Ha đột ngột tăng tốc (1)

  91

  28.02.2021
  25 point
 • Ch.47: Gim Geon Ha đột ngột tăng tốc (2)

  86

  07.03.2021
  25 point
 • Ch.48: Gim Geon Ha đột ngột tăng tốc (3)

  84

  14.03.2021
  25 point
 • Ch.49: Gim Geon Ha đột ngột tăng tốc (4)

  91

  21.03.2021
  25 point
 • Ch.50: Gim Geon Ha đột ngột tăng tốc (5)

  88

  28.03.2021
  25 point