Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 79
 • Chương 1

  4.177

  29.11.2020
 • Chương 2

  3.638

  29.11.2020
 • Chương 3

  3.411

  29.11.2020
 • Chương 4

  3.219

  29.11.2020
 • Chương 5

  3.033

  29.11.2020
 • Chương 6

  2.858

  29.11.2020
 • Chương 7

  2.723

  29.11.2020
 • Chương 8

  2.681

  29.11.2020
 • Chương 9

  2.649

  29.11.2020
 • Chương 10

  2.595

  29.11.2020
 • Chương 11

  2.611

  29.11.2020
  25 point
 • Chương 12

  2.057

  29.11.2020
  25 point
 • Chương 13

  1.791

  29.11.2020
  25 point
 • Chương 14

  1.726

  29.11.2020
  25 point
 • Chương 15

  1.604

  29.11.2020
  25 point
 • Chương 16

  1.519

  06.12.2020
  25 point
 • Chương 17

  1.531

  13.12.2020
  25 point
 • Chương 18

  1.442

  20.12.2020
  25 point
 • Chương 19

  1.386

  27.12.2020
  25 point
 • Chương 20

  1.347

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 21

  1.334

  10.01.2021
  25 point
 • Chương 22

  1.313

  17.01.2021
  25 point
 • Chương 23

  1.308

  24.01.2021
  25 point
 • Chương 24

  1.270

  31.01.2021
  25 point
 • Chương 25

  1.265

  07.02.2021
  25 point
 • Chương 26

  1.279

  14.02.2021
  25 point
 • Chương 27

  1.395

  21.02.2021
  25 point
 • Chương 28

  1.343

  28.02.2021
  25 point
 • Chương 29

  1.367

  01.03.2021
  25 point
 • Chương 30

  1.495

  01.03.2021
  25 point
 • Chương 31

  1.435

  01.03.2021
  25 point
 • Chương 32

  1.449

  01.03.2021
  25 point
 • Chương 33

  1.419

  01.03.2021
  25 point
 • Chương 34

  1.326

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 35

  1.332

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 36

  1.278

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 37

  1.260

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 38

  1.235

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 39

  1.169

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 40

  1.187

  18.04.2021
  25 point
 • Thông báo kết thúc SS1

  970

  24.04.2021
 • Chương 41

  1.148

  29.08.2021
  25 point
 • Chương 42

  1.110

  05.09.2021
  25 point
 • Chương 43

  1.094

  12.09.2021
  25 point
 • Chương 44

  1.003

  19.09.2021
  25 point
 • Chương 45

  1.005

  26.09.2021
  25 point
 • Chương 46

  1.077

  03.10.2021
  25 point
 • Chương 47

  990

  10.10.2021
  25 point
 • Chương 48

  997

  17.10.2021
  25 point
 • Chương 49

  928

  24.10.2021
  25 point