Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 26
 • Chương 1

  549

  14.05.2022
 • Chương 2

  431

  14.05.2022
 • Chương 3

  393

  14.05.2022
 • Chương 4

  379

  14.05.2022
 • Chương 5

  375

  14.05.2022
 • Chương 6

  433

  14.05.2022
 • Chương 7

  399

  14.05.2022
 • Chương 8

  369

  14.05.2022
 • Chương 9

  377

  14.05.2022
 • Chương 10

  362

  14.05.2022
 • Chương 11

  340

  14.05.2022
 • Chương 12

  315

  14.05.2022
 • Chương 13

  290

  14.05.2022
 • Chương 14

  266

  14.05.2022
 • Chương 15

  242

  14.05.2022
 • Chương 16

  224

  14.05.2022
 • Chương 17

  42

  14.05.2022
  25 coin
 • Chương 18

  38

  14.05.2022
  25 coin
 • Chương 19

  36

  15.05.2022
  25 coin
 • Chương 20

  35

  14.05.2022
  25 coin
 • Chương 21

  45

  20.05.2022
  25 coin
 • Chương 22

  41

  27.05.2022
  25 coin
 • Chương 23

  32

  03.06.2022
  25 coin
 • Chương 24

  26

  10.06.2022
  25 coin
 • Chương 25

  26

  17.06.2022
  25 coin
 • Chương 26

  23

  24.06.2022
  25 coin