Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
30 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 115
 • Ch.1: Ta là nam sủng Yêu tộc?

  8.704

  18.03.2021
 • Ch.2: Ngươi là chủ nhân của ta?

  7.912

  18.03.2021
 • Ch.3: Vừa động tay vừa động mỏ

  7.691

  18.03.2021
 • Ch.4: Rượu say loạn tính

  7.045

  18.03.2021
 • Ch.5: Món quà được dâng tận cửa

  6.791

  18.03.2021
 • Ch.6: Ngươi phải chịu trách nhiệm

  6.619

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.7: Thanh U

  5.456

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.8: Cắn một miếng

  4.982

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.9: Đệ nhất mỹ nhân của Tam giới

  4.653

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.10: Tắm chung?

  4.669

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.11: Chủ nhân bá đạo lại dính người

  4.420

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.12: Ta muốn về nhà

  3.839

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.13: Đế Giang ghen rồi

  3.711

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.14: Bị thương

  3.350

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.15: Đế Giang và Phượng Vương

  3.107

  18.03.2021
  25 point
 • Ch.16: Chênh lệch độ tuổi

  3.153

  25.03.2021
  25 point
 • Ch.17: Giữ lại

  3.086

  01.04.2021
  25 point
 • Ch.18: Ngươi về rồi

  3.096

  08.04.2021
  25 point
 • Ch.19: Bích Ô

  2.833

  15.04.2021
  25 point
 • Ch.20: Núi Phượng Minh

  2.829

  19.04.2021
  25 point
 • Ch.21: Quyển trục

  2.875

  20.04.2021
  25 point
 • Ch.22: Lưu Vân tiên nhân

  2.889

  21.04.2021
  25 point
 • Ch.23: Kết giới

  2.761

  22.04.2021
  25 point
 • Ch.24: Tiên sinh bí ẩn

  2.716

  23.04.2021
  25 point
 • Ch.25: Trong mơ

  2.789

  24.04.2021
  25 point
 • Ch.26: Tìm đường về

  2.642

  25.04.2021
  25 point
 • Ch.27: Kết giới của Thiên giới

  2.636

  29.04.2021
  25 point
 • Ch.28: Mục tiêu là suối Tinh Hà!

  2.644

  06.05.2021
  25 point
 • Ch.29: Nhớ cố nhân

  2.595

  13.05.2021
  25 point
 • Ch.30: Suối Tinh Hà

  2.481

  20.05.2021
  25 point
 • Ch.31: Bị phát hiện rồi

  2.604

  27.05.2021
  25 point
 • Ch.32: Gây khó dễ

  2.515

  03.06.2021
  25 point
 • Ch.33: Được cứu

  2.439

  10.06.2021
  25 point
 • Ch.34: Khó xử

  2.377

  17.06.2021
  25 point
 • Ch.35: Có thích hắn không?

  2.427

  24.06.2021
  25 point
 • Ch.36: Chải tóc

  2.458

  01.07.2021
  25 point
 • Ch.37: Bóng hình

  2.355

  08.07.2021
  25 point
 • Ch.38: Chớ nhìn

  2.241

  15.07.2021
  25 point
 • Ch.39: Quan truyền lời

  2.140

  22.07.2021
  25 point
 • Ch.40: Thẩm vấn

  2.021

  29.07.2021
  25 point
 • Ch.41: Nhân chứng?!

  1.995

  02.08.2021
  25 point
 • Ch.42: Phong Hình

  2.178

  02.08.2021
  25 point
 • Ch.43: Manh mối

  2.128

  02.08.2021
  25 point
 • Ch.44: Khó xử

  2.132

  02.08.2021
  25 point
 • Ch.45: Bôi thuốc

  2.143

  02.08.2021
  25 point
 • Ch.46: Kế thừa

  2.274

  05.08.2021
  25 point
 • Ch.47: Sừng rồng

  2.025

  12.08.2021
  25 point
 • Ch.48: Chợ cổ

  1.973

  19.08.2021
  25 point
 • Ch.49: Phục tùng

  1.998

  23.08.2021
  25 point
 • Ch.50: Bàn chuyện làm ăn

  1.940

  23.08.2021
  25 point