Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 76
 • Chương 1

  872

  14.03.2021
 • Chương 2

  745

  14.03.2021
 • Chương 3

  708

  14.03.2021
 • Chương 4

  667

  14.03.2021
 • Chương 5

  641

  14.03.2021
 • Chương 6

  668

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 7

  526

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 8

  429

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 9

  380

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 10

  353

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 11

  314

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 12

  306

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 13

  285

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 14

  277

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 15

  267

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 16

  237

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 17

  247

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 18

  245

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 19

  249

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 20

  247

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 21

  258

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 22

  246

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 23

  257

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 24

  248

  16.05.2021
  25 point
 • Chương 25

  236

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 26

  252

  30.05.2021
  25 point
 • Chương 27

  242

  06.06.2021
  25 point
 • Chương 28

  241

  13.06.2021
  25 point
 • Chương 29

  229

  20.06.2021
  25 point
 • Chương 30

  217

  27.06.2021
  25 point
 • Chương 31

  197

  04.07.2021
  25 point
 • Chương 32

  199

  11.07.2021
  25 point
 • Chương 33

  191

  18.07.2021
  25 point
 • Chương 34

  187

  25.07.2021
  25 point
 • Chương 35

  179

  01.08.2021
  25 point
 • Chương 36

  166

  08.08.2021
  25 point
 • Chương 37

  162

  15.08.2021
  25 point
 • Chương 38

  156

  22.08.2021
  25 point
 • Chương 39

  146

  29.08.2021
  25 point
 • Chương 40

  147

  05.09.2021
  25 point
 • Chương 41

  149

  12.09.2021
  25 point
 • Chương 42

  143

  19.09.2021
  25 point
 • Chương 43

  136

  26.09.2021
  25 point
 • Chương 44

  139

  03.10.2021
  25 point
 • Chương 45

  139

  10.10.2021
  25 point
 • Chương 46

  132

  17.10.2021
  25 point
 • Chương 47

  126

  24.10.2021
  25 point
 • Chương 48

  134

  31.10.2021
  25 point
 • Chương 49

  123

  07.11.2021
  25 point
 • Chương 50

  133

  14.11.2021
  25 point