Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua HẾT MÙA 2.TÁC PHẨM SẼ SỚM QUAY LẠI Ở MÙA 3
Số chương hiện tại: 80
 • Chương 1

  5.502

  24.04.2021
 • Chương 2

  4.919

  24.04.2021
 • Chương 3

  4.530

  24.04.2021
 • Chương 4

  4.976

  24.04.2021
 • Chương 5

  4.341

  24.04.2021
 • Chương 6

  4.294

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 7

  3.201

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 8

  2.668

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 9

  2.497

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 10

  2.435

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 11

  2.181

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 12

  2.503

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 13

  2.175

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 14

  2.131

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 15

  2.104

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 16

  2.616

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 17

  2.044

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 18

  1.836

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 19

  1.695

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 20

  1.781

  24.04.2021
  25 point
 • Chương 21

  1.921

  01.05.2021
  25 point
 • Chương 22

  1.630

  08.05.2021
  25 point
 • Chương 23

  1.591

  15.05.2021
  25 point
 • Chương 24

  1.463

  22.05.2021
  25 point
 • Chương 25

  1.444

  29.05.2021
  25 point
 • Chương 26

  1.555

  05.06.2021
  25 point
 • Chương 27

  1.328

  12.06.2021
  25 point
 • Chương 28

  1.364

  19.06.2021
  25 point
 • Chương 29

  1.349

  26.06.2021
  25 point
 • Chương 30

  1.324

  03.07.2021
  25 point
 • Chương 31

  1.248

  10.07.2021
  25 point
 • Chương 32

  1.210

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 33

  1.120

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 34

  1.135

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 35

  1.057

  07.08.2021
  25 point
 • Chương 36

  1.036

  14.08.2021
  25 point
 • Chương 37

  961

  21.08.2021
  25 point
 • Chương 38

  926

  28.08.2021
  25 point
 • Chương 39

  910

  04.09.2021
  25 point
 • Chương 40

  860

  11.09.2021
  25 point
 • Chương 41

  847

  18.09.2021
  25 point
 • Chương 42

  780

  25.09.2021
  25 point
 • Chương 43

  741

  02.10.2021
  25 point
 • Chương 44

  683

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 45

  679

  16.10.2021
  25 point
 • Chương 46

  651

  23.10.2021
  25 point
 • Chương 47

  609

  30.10.2021
  25 point
 • Chương 48

  608

  06.11.2021
  25 point
 • Chương 49

  578

  13.11.2021
  25 point
 • Chương 50

  611

  20.11.2021
  25 point