Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 54
 • Chương 1

  1.396

  03.11.2021
 • Chương 2

  1.188

  03.11.2021
 • Chương 3

  1.098

  03.11.2021
 • Chương 4

  1.004

  03.11.2021
 • Chương 5

  971

  03.11.2021
 • Chương 6

  1.000

  03.11.2021
 • Chương 7

  842

  03.11.2021
 • Chương 8

  697

  03.11.2021
 • Chương 9

  635

  03.11.2021
 • Chương 10

  632

  03.11.2021
 • Chương 11

  553

  03.11.2021
 • Chương 12

  626

  03.11.2021
 • Chương 13

  474

  03.11.2021
 • Chương 14

  445

  03.11.2021
 • Chương 15

  392

  03.11.2021
 • Chương 16

  359

  03.11.2021
 • Chương 17

  336

  03.11.2021
 • Chương 18

  326

  03.11.2021
 • Chương 19

  285

  03.11.2021
 • Chương 20

  289

  03.11.2021
 • Chương 21

  338

  10.11.2021
 • Chương 22

  343

  17.11.2021
 • Chương 23

  302

  24.11.2021
 • Chương 24

  243

  01.12.2021
 • Chương 25

  247

  08.12.2021
 • Chương 26

  225

  15.12.2021
 • Chương 27

  205

  22.12.2021
 • Chương 28

  208

  29.12.2021
 • Chương 29

  187

  05.01.2022
 • Chương 30

  227

  12.01.2022
 • Chương 31

  185

  19.01.2022
 • Chương 32

  168

  26.01.2022
 • Chương 33

  165

  02.02.2022
 • Chương 34

  174

  09.02.2022
 • Chương 35

  152

  16.02.2022
 • Chương 36

  135

  23.02.2022
 • Chương 37

  125

  02.03.2022
 • Chương 38

  123

  09.03.2022
 • Chương 39

  122

  16.03.2022
 • Chương 40

  107

  23.03.2022
 • Chương 41

  106

  30.03.2022
 • Chương 42

  104

  06.04.2022
 • Chương 43

  91

  13.04.2022
 • Chương 44

  83

  20.04.2022
 • Chương 45

  19

  27.04.2022
  25 coin
 • Chương 46

  14

  04.05.2022
  25 coin
 • Chương 47

  12

  11.05.2022
  25 coin
 • Chương 48

  9

  18.05.2022
  25 coin
 • Chương 49

  11

  25.05.2022
  25 coin
 • Chương 50

  9

  01.06.2022
  25 coin