Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 22
 • Chương 1

  671

  18.06.2022
 • Chương 2

  582

  18.06.2022
 • Chương 3

  548

  18.06.2022
 • Chương 4

  523

  18.06.2022
 • Chương 5

  518

  18.06.2022
 • Chương 6

  525

  18.06.2022
 • Chương 7

  512

  18.06.2022
 • Chương 8

  478

  18.06.2022
 • Chương 9

  436

  18.06.2022
 • Chương 10

  424

  18.06.2022
 • Chương 11

  398

  18.06.2022
 • Chương 12

  302

  18.06.2022
 • Chương 13

  15

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 14

  12

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 15

  12

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 16

  9

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 17

  8

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 18

  10

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 19

  9

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 20

  8

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 21

  8

  21.06.2022
  25 coin
 • Chương 22

  13

  28.06.2022
  25 coin