Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.5
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 62
 • Chương 1

  7.327

  18.11.2021
 • Chương 2

  6.687

  18.11.2021
 • Chương 3

  6.306

  18.11.2021
 • Chương 4

  5.789

  18.11.2021
 • Chương 5

  5.657

  18.11.2021
 • Chương 6

  5.530

  18.11.2021
 • Chương 7

  6.044

  18.11.2021
 • Chương 8

  4.864

  18.11.2021
 • Chương 9

  4.448

  18.11.2021
 • Chương 10

  4.289

  18.11.2021
 • Chương 11

  3.910

  18.11.2021
 • Chương 12

  3.608

  18.11.2021
 • Chương 13

  3.537

  18.11.2021
 • Chương 14

  3.343

  18.11.2021
 • Chương 15

  3.102

  18.11.2021
 • Chương 16

  2.775

  18.11.2021
 • Chương 17

  2.548

  18.11.2021
 • Chương 18

  2.412

  18.11.2021
 • Chương 19

  2.266

  18.11.2021
 • Chương 20

  2.114

  18.11.2021
 • Chương 21

  2.153

  25.11.2021
 • Chương 22

  1.932

  02.12.2021
 • Chương 23

  1.886

  09.12.2021
 • Chương 24

  1.774

  16.12.2021
 • Chương 25

  1.707

  20.12.2021
 • Chương 26

  1.640

  20.12.2021
 • Chương 27

  1.653

  20.12.2021
 • Chương 28

  1.543

  20.12.2021
 • Chương 29

  1.577

  20.12.2021
 • Chương 30

  1.553

  23.12.2021
 • Chương 31

  1.532

  30.12.2021
 • Chương 32

  1.547

  06.01.2022
 • Chương 33

  1.493

  13.01.2022
 • Chương 34

  1.453

  20.01.2022
 • Chương 35

  1.412

  27.01.2022
 • Chương 36

  1.376

  03.02.2022
 • Chương 37

  1.333

  10.02.2022
 • Chương 38

  1.258

  17.02.2022
 • Chương 39

  1.162

  24.02.2022
 • Chương 40

  1.100

  28.02.2022
 • Chương 41

  851

  01.03.2022
 • Chương 42

  817

  02.03.2022
 • Chương 43

  791

  03.03.2022
 • Chương 44

  783

  03.03.2022
 • Chương 45

  749

  04.03.2022
 • Chương 46

  691

  05.03.2022
 • Chương 47

  590

  06.03.2022
 • Chương 48

  101

  10.03.2022
  25 coin
 • Chương 49

  105

  17.03.2022
  25 coin
 • Chương 50

  103

  24.03.2022
  25 coin