Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 59
 • Mở đầu

  8.537

  10.11.2021
 • Chương 1

  7.611

  10.11.2021
 • Chương 2

  7.076

  10.11.2021
 • Chương 3

  6.597

  10.11.2021
 • Chương 4

  5.226

  10.11.2021
 • Chương 5

  4.670

  10.11.2021
 • Chương 6

  4.287

  10.11.2021
 • Chương 7

  4.058

  10.11.2021
 • Chương 8

  4.036

  10.11.2021
 • Chương 9

  4.126

  10.11.2021
 • Chương 10

  3.946

  10.11.2021
 • Chương 11

  3.769

  10.11.2021
 • Chương 12

  3.532

  10.11.2021
 • Chương 13

  3.400

  10.11.2021
 • Chương 14

  3.225

  10.11.2021
 • Chương 15

  3.088

  10.11.2021
 • Chương 16

  3.154

  10.11.2021
 • Chương 17

  2.912

  10.11.2021
 • Chương 18

  2.915

  10.11.2021
 • Chương 19

  3.104

  10.11.2021
 • Chương 20

  3.093

  17.11.2021
 • Chương 21

  3.072

  24.11.2021
 • Chương 22

  2.944

  01.12.2021
 • Chương 23

  2.786

  04.12.2021
 • Chương 24

  2.511

  05.12.2021
 • Chương 25

  2.392

  06.12.2021
 • Chương 26

  2.281

  07.12.2021
 • Chương 27

  2.111

  08.12.2021
 • Chương 28

  2.018

  08.12.2021
 • Chương 29

  1.924

  09.12.2021
 • Chương 30

  1.875

  10.12.2021
 • Chương 31

  1.770

  15.12.2021
 • Chương 32

  1.782

  20.12.2021
 • Chương 33

  1.635

  20.12.2021
 • Chương 34

  1.479

  20.12.2021
 • Chương 35

  1.452

  20.12.2021
 • Chương 36

  1.405

  20.12.2021
 • Chương 37

  1.294

  22.12.2021
 • Chương 38

  1.209

  29.12.2021
 • Chương 39

  1.111

  05.01.2022
 • Chương 40

  1.088

  12.01.2022
 • Chương 41

  891

  19.01.2022
 • Chương 42

  871

  26.01.2022
 • Chương 43

  697

  02.02.2022
 • Chương 44

  100

  09.02.2022
  25 coin
 • Chương 45

  89

  16.02.2022
  25 coin
 • Chương 46

  91

  23.02.2022
  25 coin
 • Chương 47

  78

  02.03.2022
  25 coin
 • Chương 48

  83

  09.03.2022
  25 coin
 • Chương 49

  79

  16.03.2022
  25 coin