Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 42
 • Chương 1

  5.947

  25.09.2020
 • Chương 2

  5.451

  25.09.2020
 • Chương 3

  4.901

  25.09.2020
 • Chương 4

  4.569

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 5

  3.874

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 6

  3.389

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 7

  3.152

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 8

  2.880

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 9

  2.799

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 10

  2.885

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 11

  2.562

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 12

  2.460

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 13

  2.354

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 14

  2.311

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 15

  2.221

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 16

  2.216

  29.09.2020
  25 point
 • Chương 17

  2.256

  06.10.2020
  25 point
 • Chương 18

  2.130

  13.10.2020
  25 point
 • Chương 19

  2.076

  20.10.2020
  25 point
 • Chương 20

  2.052

  27.10.2020
  25 point
 • Chương 21

  2.074

  29.10.2020
  25 point
 • Chương 22

  2.020

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 23

  2.082

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 24

  2.041

  01.11.2020
  25 point
 • Chương 25

  2.122

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 26

  2.147

  03.11.2020
  25 point
 • Chương 27

  2.491

  03.11.2020
  25 point
 • Chương 28

  499

  04.11.2020
  25 coin
 • Chương 29

  350

  05.11.2020
  25 coin
 • Chương 30

  285

  06.11.2020
  25 coin
 • Chương 31

  280

  07.11.2020
  25 coin
 • Chương 32

  263

  10.11.2020
  25 coin
 • Chương 33

  268

  17.11.2020
  25 coin
 • Chương 34

  397

  24.11.2020
  25 coin
 • Chương 35

  246

  01.12.2020
  25 coin
 • Chương 36

  219

  08.12.2020
  25 coin
 • Chương 37

  226

  15.12.2020
  25 coin
 • Chương 38

  216

  22.12.2020
  25 coin
 • Chương 39

  217

  29.12.2020
  25 coin
 • Chương cuối

  384

  05.01.2021
  25 coin
 • Ngoại truyện 1: Câu chuyện trước đó

  199

  12.01.2021
  25 coin
 • Ngoại truyện 2: Câu chuyện sau đó

  214

  19.01.2021
  25 coin