Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 65
 • Chương 1

  15.867

  03.05.2021
 • Chương 2

  13.918

  03.05.2021
 • Chương 3

  12.971

  03.05.2021
 • Chương 4

  12.192

  03.05.2021
 • Chương 5

  10.712

  03.05.2021
 • Chương 6

  8.355

  03.05.2021
 • Chương 7

  7.381

  03.05.2021
 • Chương 8

  7.099

  03.05.2021
 • Chương 9

  6.724

  03.05.2021
 • Chương 10

  6.411

  03.05.2021
 • Chương 11

  6.049

  03.05.2021
 • Chương 12

  5.879

  03.05.2021
 • Chương 13

  6.010

  03.05.2021
 • Chương 14

  5.554

  03.05.2021
 • Chương 15

  5.510

  04.05.2021
 • Chương 16

  5.567

  05.05.2021
 • Chương 17

  5.378

  06.05.2021
 • Chương 18

  5.173

  07.05.2021
 • Chương 19

  5.233

  08.05.2021
 • Chương 20

  5.040

  09.05.2021
 • Chương 21

  5.081

  10.05.2021
 • Chương 22

  5.193

  17.05.2021
 • Chương 23

  5.016

  24.05.2021
 • Chương 24

  4.991

  31.05.2021
 • Chương 25

  4.878

  01.06.2021
 • Chương 26

  4.652

  02.06.2021
 • Chương 27

  5.155

  03.06.2021
 • Chương 28

  4.969

  04.06.2021
 • Chương 29

  5.037

  05.06.2021
 • Chương 30

  4.901

  06.06.2021
 • Chương 31

  4.666

  07.06.2021
 • Chương 32

  4.706

  14.06.2021
 • Chương 33

  4.362

  21.06.2021
 • Chương 34

  4.494

  28.06.2021
 • Chương 35

  4.367

  05.07.2021
 • Chương 36

  4.151

  12.07.2021
 • Chương 37

  4.181

  19.07.2021
 • Chương 38

  3.917

  26.07.2021
 • Chương 39

  3.875

  02.08.2021
 • Chương 40

  3.858

  09.08.2021
 • Chương 41

  3.710

  16.08.2021
 • Chương 42

  3.814

  23.08.2021
 • Chương 43

  3.423

  30.08.2021
 • Chương 44

  3.280

  06.09.2021
 • Chương 45

  3.019

  13.09.2021
 • Chương 46

  2.835

  20.09.2021
 • Chương 47

  2.485

  27.09.2021
 • Chương 48

  2.275

  04.10.2021
 • Chương 49

  2.352

  11.10.2021
 • Chương 50

  1.471

  18.10.2021