Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 51
 • Chương 1

  56.961

  11.06.2021
 • Chương 2

  51.561

  11.06.2021
 • Chương 3

  48.136

  11.06.2021
 • Chương 4

  45.071

  11.06.2021
 • Chương 5

  43.995

  11.06.2021
 • Chương 6

  39.551

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 7

  34.418

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 8

  31.010

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 9

  29.951

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 10

  29.259

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 11

  27.154

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 12

  25.191

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 13

  24.788

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 14

  24.857

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 15

  23.886

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 16

  23.752

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 17

  22.726

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 18

  22.040

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 19

  20.735

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 20

  20.074

  11.06.2021
  25 point
 • Chương 21

  19.584

  18.06.2021
  25 point
 • Chương 22

  18.544

  25.06.2021
  25 point
 • Chương 23

  17.876

  02.07.2021
  25 point
 • Chương 24

  17.459

  09.07.2021
  25 point
 • Chương 25

  16.293

  16.07.2021
  25 point
 • Chương 26

  16.352

  23.07.2021
  25 point
 • Chương 27

  15.069

  30.07.2021
  25 point
 • Chương 28

  15.098

  06.08.2021
  25 point
 • Chương 29

  14.100

  13.08.2021
  25 point
 • Chương 30

  15.434

  20.08.2021
  25 point
 • Chương 31

  6.126

  27.08.2021
  25 point
 • Chương 32

  5.194

  03.09.2021
  25 point
 • Chương 33

  4.825

  10.09.2021
  25 point
 • Chương 34

  3.700

  17.09.2021
  25 point
 • Chương 35

  3.230

  24.09.2021
  25 point
 • Chương 36

  2.342

  01.10.2021
  25 point
 • Chương 37

  1.059

  08.10.2021
  25 coin
 • Chương 38

  1.028

  15.10.2021
  25 coin
 • Chương 39

  985

  22.10.2021
  25 coin
 • Chương 40

  1.092

  29.10.2021
  25 coin
 • Chương 41

  486

  08.04.2022
  25 coin
 • Chương 42

  364

  08.04.2022
  25 coin
 • Chương 43

  320

  08.04.2022
  25 coin
 • Chương 44

  276

  08.04.2022
  25 coin
 • Chương 45

  356

  08.04.2022
  25 coin
 • Chương 46

  297

  15.04.2022
  25 coin
 • Chương 47

  275

  22.04.2022
  25 coin
 • Chương 48

  251

  29.04.2022
  25 coin
 • Chương 49

  228

  06.05.2022
  25 coin
 • Chương 50

  183

  13.05.2022
  25 coin