Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 21
 • Ch.1: Chân dung tự họa

  813

  14.05.2022
 • Ch.2: Một viên kẹo

  660

  14.05.2022
 • Ch.3: Giúp tôi với

  653

  14.05.2022
 • Ch.4: Dây dẫn lửa

  576

  14.05.2022
  25 point
 • Ch.5: Ác ý

  318

  14.05.2022
  25 point
 • Ch.6: Ẩn dụ

  27

  14.05.2022
  25 coin
 • Ch.7: Chuyển cảnh

  22

  14.05.2022
  25 coin
 • Ch.8: Đốt lửa

  19

  14.05.2022
  25 coin
 • Ch.9: Một tiếng thở dài

  19

  14.05.2022
  25 coin
 • Ch.10: Rời khỏi

  19

  14.05.2022
  25 coin
 • Ch.11: Chú chim trong lồng

  18

  14.05.2022
  25 coin
 • Ch.12: Tôi thuộc về chính tôi

  19

  14.05.2022
  25 coin
 • Ch.13: Trời trong đi ngắm biển

  20

  14.05.2022
  25 coin
 • Ch.14: Cùng với cậu

  21

  14.05.2022
  25 coin
 • Ch.15: Mừng cậu trở về

  18

  14.05.2022
  25 coin
 • Ch.16: Bạn thân

  17

  14.05.2022
  25 coin
 • Ch.17: Câu trả lời

  16

  14.05.2022
  25 coin
 • Ch.18: Bữa tối gia đình

  20

  14.05.2022
  25 coin
 • Ch.19: Mùa hè đã đến

  14

  14.05.2022
  25 coin
 • Ch.20: Bài Poker

  16

  14.05.2022
  25 coin
 • Ch.21: Mưa rơi

  14

  21.05.2022
  25 coin