Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Giảm giá Giảm giá mua chương, đến 29.05.2022
Số chương hiện tại: 50
 • Chương 1

  9.603

  15.07.2021
 • Chương 2

  8.516

  15.07.2021
 • Chương 3

  7.772

  15.07.2021
 • Chương 4

  7.485

  15.07.2021
 • Chương 5

  7.151

  15.07.2021
 • Chương 6

  6.700

  15.07.2021
 • Chương 7

  5.800

  15.07.2021
 • Chương 8

  5.116

  15.07.2021
 • Chương 9

  4.954

  15.07.2021
 • Chương 10

  4.590

  15.07.2021
 • Chương 11

  4.640

  15.07.2021
 • Chương 12

  3.805

  15.07.2021
 • Chương 13

  3.898

  15.07.2021
 • Chương 14

  3.432

  15.07.2021
 • Chương 15

  3.082

  15.07.2021
 • Chương 16

  2.936

  15.07.2021
 • Chương 17

  3.059

  15.07.2021
 • Chương 18

  2.847

  15.07.2021
 • Chương 19

  2.822

  15.07.2021
 • Chương 20

  2.561

  15.07.2021
 • Chương 21

  2.498

  22.07.2021
 • Chương 22

  2.613

  29.07.2021
 • Chương 23

  2.399

  05.08.2021
 • Chương 24

  2.564

  12.08.2021
 • Chương 25

  2.286

  19.08.2021
 • Chương 26

  2.162

  26.08.2021
 • Chương 27

  2.266

  02.09.2021
 • Chương 28

  2.335

  09.09.2021
 • Chương 29

  2.225

  16.09.2021
 • Chương 30

  2.113

  23.09.2021
 • Chương 31

  2.045

  30.09.2021
 • Chương 32

  2.021

  07.10.2021
 • Chương 33

  2.052

  14.10.2021
 • Chương 34

  2.300

  21.10.2021
 • Chương 35

  2.165

  28.10.2021
 • Chương 36

  1.845

  04.11.2021
  25
  20 coin
 • Chương 37

  1.712

  11.11.2021
  25
  20 coin
 • Chương 38

  1.636

  18.11.2021
  25
  20 coin
 • Chương 39

  1.580

  25.11.2021
  25
  20 coin
 • Chương 40

  1.625

  02.12.2021
  25
  20 coin
 • Chương 41

  321

  09.12.2021
  25
  20 coin
 • Chương 42

  269

  16.12.2021
  25
  20 coin
 • Chương 43

  250

  23.12.2021
  25
  20 coin
 • Chương 44

  210

  30.12.2021
  25
  20 coin
 • Chương 45

  207

  06.01.2022
  25
  20 coin
 • Chương 46

  210

  13.01.2022
  25
  20 coin
 • Chương 47

  202

  20.01.2022
  25
  20 coin
 • Chương 48

  197

  27.01.2022
  25
  20 coin
 • Chương 49

  199

  03.02.2022
  25
  20 coin
 • Chương cuối

  252

  10.02.2022
  25
  20 coin