Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 60
 • Mở đầu PLUS

  4.078

  27.11.2021
 • Chương 1 PLUS

  3.849

  27.11.2021
 • Chương 2 PLUS

  3.547

  27.11.2021
 • Chương 3 PLUS

  3.182

  27.11.2021
 • Chương 4 PLUS

  3.192

  27.11.2021
 • Chương 5 PLUS

  2.149

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 6 PLUS

  1.500

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 7 PLUS

  1.068

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 8 PLUS

  965

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 9 PLUS

  798

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 10 PLUS

  619

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 11 PLUS

  516

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 12 PLUS

  514

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 13 PLUS

  443

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 14 PLUS

  363

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 15 PLUS

  362

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 16 PLUS

  360

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 17 PLUS

  317

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 18 PLUS

  311

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 19 PLUS

  309

  27.11.2021
  25 point
 • Chương 20 PLUS

  275

  04.12.2021
  25 point
 • Chương 21 PLUS

  281

  11.12.2021
  25 point
 • Chương 22 PLUS

  279

  18.12.2021
  25 point
 • Chương 23 PLUS

  264

  20.12.2021
  25 point
 • Chương 24 PLUS

  254

  20.12.2021
  25 point
 • Chương 25 PLUS

  231

  20.12.2021
  25 point
 • Chương 26 PLUS

  273

  20.12.2021
  25 point
 • Chương 27 PLUS

  373

  20.12.2021
  25 point
 • Chương 28 PLUS

  321

  25.12.2021
  25 point
 • Chương 29 PLUS

  217

  01.01.2022
  25 point
 • Chương 30 PLUS

  186

  08.01.2022
  25 point
 • Chương 31 PLUS

  174

  15.01.2022
  25 point
 • Chương 32 PLUS

  156

  22.01.2022
  25 point
 • Chương 33 PLUS

  150

  29.01.2022
  25 point
 • Chương 34 PLUS

  157

  31.01.2022
  25 point
 • Chương 35 PLUS

  152

  31.01.2022
  25 point
 • Chương 36 PLUS

  145

  31.01.2022
  25 point
 • Chương 37 PLUS

  150

  31.01.2022
  25 point
 • Chương 38 PLUS

  132

  31.01.2022
  25 point
 • Chương 39 PLUS

  113

  05.02.2022
  25 point
 • Chương 40 PLUS

  38

  12.02.2022
  25 coin
 • Chương 41 PLUS

  36

  19.02.2022
  25 coin
 • Chương 42 PLUS

  37

  26.02.2022
  25 coin
 • Chương 43 PLUS

  31

  05.03.2022
  25 coin
 • Chương 44 PLUS

  30

  12.03.2022
  25 coin
 • Chương 45 PLUS

  65

  19.03.2022
  25 coin
 • Chương 46 PLUS

  57

  26.03.2022
  25 coin
 • Chương 47 PLUS

  50

  02.04.2022
  25 coin
 • Chương 48 PLUS

  44

  09.04.2022
  25 coin
 • Chương 49 PLUS

  28

  16.04.2022
  25 coin